Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

EJB Weimar

EJBW – Europäische Jegendbildungs und Jugendbegegnugsstätte Weimar

EJBW – vzdelávacia organizácia zameraná na vzdelávanie mladých v oblasti politiky, pôsobiaca vo Weimare, je partnerom Evanjelického kolegiálneho gymnázia od roku 2009. Študenti našej školy sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných projektov SchulBrücke Europa a SchulBrücke Weimar. V centre vzdelávacích aktivít stoja pojmy demokracia,  spoločnosť,  Európa,  kultúra a medzinárodnosť. Týmito témami sa zaoberajú mladí ľudia na spoločných európskych projektoch v súvislosti s historickým,  sociálnym,  politickým, náboženským i národnostným vývojom. Cieľom projektov je spoznať vývoj Európy, objavovať a  analyzovať  historické poznatky, spoznávať nové  kultúry a rozvíjať politické povedomie mladých v Európe.

Na medzinárodnom  projekte  SchulBrücke Europa  prezentujú so svojimi rovesníkmi z Bulharska, Poľska, Južného Tirolska a Nemecka naši študenti rôznymi formami svoju školu, mesto Prešov, Slovensko i slovenský národ a jeho tradície.  Hlavnou témou projektu  je história  i  rozvoj ľudských práv a hodnôt, demokracie, ekológie, ekonómie ako aj problematika vojny a mieru v rámci  časovej osi Európy. Na záver  píšu účastníci vlastné vízie o budúcnosti Európy.  Pracuje sa v zmiešaných skupinách, mnohokrát sa nachádza v pracovnej skupine iba jediný Slovák, takže vzniká dobrá príležitosť nadviazať nové kontakty a precvičovať svoje znalosti z nemeckého jazyka. Podporovateľom projektu je Deutsche Nationalstiftung v spolupráci s Robert Bosch Stiftung a EJBW.          

http://www.schulbruecke-europa.de/schulbruecke-weimar

SchulBrücke Weimar sa koná raz ročne vo Weimare, na ktorom naši gymnazisti spolupracujú so  žiakmi  z Tirolska a Nemecka. Zaoberajú sa textami od Schilera, Goetheho, Wielanda alebo Herdera v spojitosti s Weimarskou klasikou.  Zvládli zaujímavé témy ako napr.: „Zelená duša weimarskej klasiky“ , „Štastie“  či „Faust“. Súčasťou projektu je i obhliadka mesta Weimar a návšteva koncentračného tábora v Buchenwalde.

Take responsibility and speak up – locally and globally

Št, 19/04/2018 - 09:36
Aktuality
Oznam pre záujemcov o 8-ročné štúdium na EKG
Oznamujeme všetkým záujemcom o 8-ročné štúdium na EKG, že príprava na prijímacie skúšky sa uskutoční v dňoch:

streda, 25.04.2018, v čase 12.45 - 13.30 v triede 5.B - matematika  

piatok, 27.04.2018, v čase 12.45 - 13.30 v triede 5.B - slovenský jazyk

 
 
Zápis do 1. ročníka

Zapísať dieťa do prvého ročníka EZŠ môžete v dňoch 19.4.2018 a 26.4.2018 v čase od 14:30 do 17:00 hodiny.