Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Začali sme nový školský rok 2017/18

      Nový školský rok sme s Božou pomocou začali 4. septembra 2017 v Chráme Svätej Trojice v Prešove Slávnostnými službami Božími. Vyše dvesto žiakov štvor- a osemročného štúdia sa stretlo v kostole o 10. 00 hod. Kázňou slova Božieho prítomným poslúžil brat biskup VD ECAV, Slavomír Sabol. Po účasti na Večeri Pánovej, ktorú spolu s biskupom VD prisluhovali duchovný správca školy, ThDr. Matej Oráč, PhD., a náš absolvent školy Samuel Sabol, si prítomní, medzi ktorými nechýbali ani absolventi školy, vypočuli príhovor riaditeľa školy. PhDr. Mariána Damankoša, PhD. Informoval v ňom o zámeroch školy a mnohých akciách naplánovaných na tento školský rok, pripomenul výročie 500 rokov reformácie s heslom na tento rok: Oslavujme vieru - žime život. Zvlášť privítal žiakov prímy a prvého ročníka. Poprial im, aby si v škole čo najskôr zvykli a dosahovali veľa úspechov. Po slávnostnom otvorení nového školského roka zaželal všetkým požehnaný a úspešný školský rok 2017/2018. Službami Božími nás sprevádzala školská kapela.

 

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally