Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Žiacka školská rada

V školskom roku 2017/2018 žiacka školská rada pracuje v zložení:

Výbor:

predseda - Timotej Benjamín Jurčo

podpredseda - Klaudia Lukáčová

zapisovateľ - Daniel Pagáč

minister duchovných vecí - Tobiáš Cingeľ

minister masmédií - Matej Čurlík

minister kultúry - Lucia Brehuvová

minister športu - Kristián Václavek

komunikácia s profesormi - Tímea Drábiková

Predsedovia tried:

I. O - Damián Cingeľ

II. O - Ester Iľková

IV. O - Tobiaš Gavrun

V. O - Soňa Zekuciová

VI. O - Paulína Hanzová

VII. O - Barbara Kollárová

VIII. O – Zdeno Čurlík

I. A - Dávid Namešpetra

II. A - Ivana Jakubová

III. A – Aneta Mihalčinová

IV. A - Simona Kožlejová

 


Štatút Žiackej školskej rady

Organizačné zložky: 

Take responsibility and speak up – locally and globally