Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

EKG 8-ročné

2017/2018

NOVEMBER

2. - Kúzelná fyzika (I. A a V. O)
2. - 9.
- pobyt v zahraničí: Grossengotern v Nemecku
4. -
spoločné korčuľovanie ESŠ (miesto: Ice Aréna pod Kalváriou, čas: 16:50-17:50, cena: 0,50
€/žiak)
7. - DSD II. pilot
8. - otvorené hodiny slovenského jazyka
9. - stolný tenis, družstvá žiačok SŠ

9. - 10. - Diakonia - potravinová zbierka (ŽŠR) v TESC-u
16. -
exkurzia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (maturanti BIO, III. A, VII. O)
      - KOMPARO - IV. O (1. - 3. hod.)
20. - šk. kolo ONEJ

24. - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
28. - DSD II z NEJ, pís.
      - návšteva planetária (I. A a V. O)

     
 - KONZULTAČNÉ HODINY S VYUČUJÚCIMI k 1. štvrťroku od 16. 00 - 17. 00 hod. Triednych učiteľov nájdete v kmeňových triedach, ostatných vyučujúcich v predmetových kabinetoch.
29. - okr. kolo OSJL kat. C
      - šk. kolo OANJ

V novembri nás ešte čaká:
- vychádzka do Britského centra I.A
- začiatok SOCIÁLNEJ TOMBOLY (predaj lístkov)

 

OKTÓBER

5. - 6. - exkurzia Bratislava - Viedeň 2017 (pre končiace ročníky)
          - exkurzia Krakov - Osvienčim

6. - 8. - víkendový seminár pre I. A a V. O vo Veľkom Slavkove 

20. - súťaž v moderovaní (krajské kolo)

23. - Deň M. R. Štefánika - Medzinárodný deň knižníc

23. - 24. - vedomostná súťaž o reformácii, celoslovenské kolo v Banskej Bystrici

23. - inštalácia Vernisáže prác žiakov školy v priestoroch BÚ VD ECAV na Slovensku

25. - školská akadémia k 500. výročiu reformácie, Dvorana BÚ VD ECAV 
o 11. 00 hod. predstavenie pre študentov
o 17. 00 hod. predstavenie pre rodičov a verejnosť

27. - slávnostné služby Božie s prisluhovaním VP o 11. 00 hod.

31. - Pamiatka reformácie

Jesenné prázdniny: 30. - 31. 10. Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok). 

V októbri nás ešte čaká:
2. - Svetový deň bez násilia
10. - Svetový deň duševného zdravia
13. - stužková slávnosť IV. A
20. - stužková slávnosť VIII. O

SEPTEMBER

 

4. 9. - 10:00 - mládežnícke služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou pre EKG a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy v evanjelickom a. v. Chráme Sv. Trojice (po skončení SLB idú žiaci I. O do školy s triednou učiteľkou, ostatní žiaci idú domov).

5. 9.  - 1. - 3. hodina: triednické hodiny, 4. - 5. hod. podľa rozvrhu.   

7. 9. - 16:00 Plenárne zasadnutie RZ EKG v knižnici ESŠ, po skončení triedne aktívy v jednotlivých triedach.

9. 9. - výlet na Kapušiansky hrad

12. 9. - účelové cvičenie OŽAZ

13. - 14. 9. jesenný projektový týždeň

14.  9.  - grilovačka EKG 14. 00 - 16. 30 hod.  informovaný_súhlas_grilovačka_ekg_14._september_2017

           - večerný amfiteáter 20. 00 - 23. 00 hod. prihláška na večerný amfiteáter ekg 14. 9. 2017

22. 9. - Noc v EKG  prihláška na Noc v škole ekg september 2017

27. - 29. 9. - Prešov číta rád - besedy so spisovateľom

29. 9. - IMATRIKULÁCIA

- medzinárodné kolo Jugend debattiert international - Talin

Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Ut, 14/11/2017 - 00:01
Deň otvorených dverí EKG