Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Zmeny na stránke

22.02.2018

EKG 8-ročné

2017/2018

Úspechy našich žiakov v krajských kolách predmetových olympiád 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 1. m.  Pavol Frankovský (VIII. O) - postup do celoštátneho kola

Olympiáda z nemeckého jazyka - 1. m.  Zdenko Čurlík (VIII. O) - postup do celoštátneho kola
                                                      2. m. Pavol Frankovský (VIII. O)

Olympiáda z anglického jazyka - 3. m. Helena Marino (VI. O)

Olympiáda ľudských práv - 2. m.  Tatiana Fenušková (IV. A) - postup do celoštátneho kola

Olympiáda z geografie - 4. m.  Alex Bekeč (VII. O) - postup do celoštátneho kola

Blahoželáme a ďakujeme žiakom aj ich učiteľom za vzornú reprezentáciu školy!

 

POZVÁNKA NA SPOLOČNÉ KORČUĽOVANIE

   
   Vedenie ESŠ vás pozýva na spoločné korčuľovanie ESŠ v Prešove 4. marca (nedeľa) – podvečer (hodinu upresníme emailom, FB) na zimnom štadióne ICE Aréna pod Kalváriou v Prešove. Vstupné 50 centov na 1 osobu. Peniaze odovzdajte M. Oráčovi do 21. 2. v škole alebo na zimnom štadióne 4.3. Korčuľovanie je určené žiakom EZŠ a EKG.
                                                                                   ThDr. Matej Oráč, PhD., duchovný správca ESŠ, orac@esspo.sk

OZNAM o zmene konania služieb Božích

7. marca  (streda) sa stretneme na službách Božích o 7. 45 hod. už v Chráme Svätej Trojice .

 

FEBRUÁR

1. - odovzdávanie výpisov / vysvedčení (na 6. vyučovacej hodine)
    -  ŠKOLSKÝ PLES EKG o 19. 00 hod.

2. 2. - POLROČNÉ PRÁZDNINY (začiatok vyučovania po prázdninách 5. 2. 2018)
5.- 9.  Lyžiarsky výcvikový kurz na Orave (III. O, V. O, I. A)
5. - 9. Antistresový týždeň (ŽŠR)

pondelok - šatka/klobúk/šiltovka (musí to byť na hlave)
utorok - tepláky
streda - reflexná vesta
štvrtok - košeľa
piatok - župan
6. - 7. Generálna MS E-test zo SJL a MAT 
6. - Geografická olympiáda
- okresné kolo kat. E, F, G (ZŠ Kúpeľná)
7. - Olympiáda zo SJL - krajské kolo

        Prezentácia VŠ – roadshow - výchovný poradca a maturitné triedy
 8. - Olympiáda ľudských práv - krajské kolo
9. - Geografická olympiáda - krajské kolo
12. - florbalový turnaj žiakov SŠ - okresné kolo
14. - Olympiáda z ANJ - krajské kolo
15. - Dejepisná olympiáda - OG - okresné kolo
      - Olympiáda z NEJ - krajské kolo

16. VALENTÍNSKA POŠTA
19. - vedecké dielne onkológie
     - DEBATIÁDA z NEJ
22. - pilotná skúška DSD I z NEJ

23. - Noc v škole EKG + EZŠ 2 
- preložená na 16. 3. 2018

26. 2. - 2. 3. - jarné prázdniny (začiatok vyučovania v pondelok 5. 3. 2018)

 

JANUÁR

7. - zimné korčuľovanie ICE Aréna Prešov 
18. 
- okresné kolo Olympiády z NEJ 
23. - prednáška k Dejepisnej olympiáde (ZŠ  Šrobárova)
31. - okresné kolo Šaliansky Maťko

1. 2. - odovzdanie výpisov/vysvedčení na 6. vyučovacej hodine
2. 2. - POLROČNÉ PRÁZDNINY
Začiatok vyučovania 5. 2. 2018

V januári nás ešte čaká:
- okresné kolo Olympiády z ANJ
- školské kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ

DECEMBER

1. - 3. - Domino víkendovka
4. 
- školské kolo Olympiády zo SJL 
8. - školské kolo Olympiáda ľudských práv

8. - volejbalový turnaj (ŽŠR, profesori) 
11. - 12. - DSD II. ústna skúška 
11. - 15. - Maratón písania listov (OBN, DEJ)
14. - školské kolo Pytagoriády (I. O, II. O)
20. - hokejový zápas rodičia a učitelia vs. žiaci ESŠ

22. - slávnostné služby Božie s prisluhovaním VP o 11. 00 hod. v Chráme Sv. Trojice v Prešove. Počas Služieb Božích bola vylosovaná aj sociálna tombola (výsledková listina).

V decembri nás ešte čaká:
- školské kolo Dejepisnej a Geografickej olympiády
- školské kolo Šaliansky Maťko

 

NOVEMBER

2. - Kúzelná fyzika (I. A a V. O)
2. - 9.
- pobyt v zahraničí: Grossengotern v Nemecku
4. -
spoločné korčuľovanie ESŠ (miesto: Ice Aréna pod Kalváriou, čas: 16:50-17:50, cena: 0,50
€/žiak)
7. - DSD II. pilot
8. - otvorené hodiny slovenského jazyka
9. - stolný tenis, družstvá žiačok SŠ

9. - 10. - Diakonia - potravinová zbierka (ŽŠR) v TESC-u
16. -
exkurzia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (maturanti BIO, III. A, VII. O)
      - KOMPARO - IV. O (1. - 3. hod.)
20. - šk. kolo ONEJ

24. - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
28. - DSD II z NEJ, pís.
      - návšteva planetária (I. A a V. O)

     
 - KONZULTAČNÉ HODINY S VYUČUJÚCIMI k 1. štvrťroku od 16. 00 - 17. 00 hod. Triednych učiteľov nájdete v kmeňových triedach, ostatných vyučujúcich v predmetových kabinetoch.
29. - okr. kolo OSJL kat. C
      - šk. kolo OANJ

V novembri nás ešte čaká:
- vychádzka do Britského centra I.A
- začiatok SOCIÁLNEJ TOMBOLY (predaj lístkov)

 

OKTÓBER

5. - 6. - exkurzia Bratislava - Viedeň 2017 (pre končiace ročníky)
          - exkurzia Krakov - Osvienčim

6. - 8. - víkendový seminár pre I. A a V. O vo Veľkom Slavkove 

20. - súťaž v moderovaní (krajské kolo)

23. - Deň M. R. Štefánika - Medzinárodný deň knižníc

23. - 24. - vedomostná súťaž o reformácii, celoslovenské kolo v Banskej Bystrici

23. - inštalácia Vernisáže prác žiakov školy v priestoroch BÚ VD ECAV na Slovensku

25. - školská akadémia k 500. výročiu reformácie, Dvorana BÚ VD ECAV 
o 11. 00 hod. predstavenie pre študentov
o 17. 00 hod. predstavenie pre rodičov a verejnosť

27. - slávnostné služby Božie s prisluhovaním VP o 11. 00 hod.

31. - Pamiatka reformácie

Jesenné prázdniny: 30. - 31. 10. Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok). 

V októbri nás ešte čaká:
2. - Svetový deň bez násilia
10. - Svetový deň duševného zdravia
13. - stužková slávnosť IV. A
20. - stužková slávnosť VIII. O

SEPTEMBER

 

4. 9. - 10:00 - mládežnícke služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou pre EKG a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy v evanjelickom a. v. Chráme Sv. Trojice (po skončení SLB idú žiaci I. O do školy s triednou učiteľkou, ostatní žiaci idú domov).

5. 9.  - 1. - 3. hodina: triednické hodiny, 4. - 5. hod. podľa rozvrhu.   

7. 9. - 16:00 Plenárne zasadnutie RZ EKG v knižnici ESŠ, po skončení triedne aktívy v jednotlivých triedach.

9. 9. - výlet na Kapušiansky hrad

12. 9. - účelové cvičenie OŽAZ

13. - 14. 9. jesenný projektový týždeň

14.  9.  - grilovačka EKG 14. 00 - 16. 30 hod.  informovaný_súhlas_grilovačka_ekg_14._september_2017

           - večerný amfiteáter 20. 00 - 23. 00 hod. prihláška na večerný amfiteáter ekg 14. 9. 2017

22. 9. - Noc v EKG  prihláška na Noc v škole ekg september 2017

27. - 29. 9. - Prešov číta rád - besedy so spisovateľom

29. 9. - IMATRIKULÁCIA

- medzinárodné kolo Jugend debattiert international - Talin

Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Ut, 06/02/2018 - 15:08
Aktuality
Možnosť darovať 2% dane
 
Vážení rodičia.