Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

EKG 8-ročné

2016/2017
 

JÚN

1.  - študentská konferencia 
2.  - volejbalový turnaj v telocvični

9. - školská grilovačka informovaný_súhlas_grilovačka_9._jún
    - vernisáž vernisáž 

14. - exkurzia do nemocnice (III. O, IV. O)
20.  - 2. kolo prijímacích skúšok
26. - pedagogická rada
27. - 29. - školské výlety
30. - ukončenie školského roka: 8. 00 hod. služby Božie s VP,

návrat do školy, preberanie vysvedčení

- vyhlásenie výsledkov Ceny Štefánika
- vyhlásenie výsledkov volieb do Žiackej rady

MÁJ

5.  - testovanie KOMPARO - I. O
     - celoslovenské kolo súťaže Duchovná pieseň ECAV v Martine 
9. - 1. termín prijímacích skúšok - výsledky

11. - 2. termín prijímacích skúšok - výsledky
12. - rozlúčka s maturantmi 
      - súťaž v rétorike
- ŠOS
12. - 13. - dejepisná exkurzia - POĽSKO 2017

15. - 18. - zber papiera
15. - 19. - akademický týždeň
19.  - celoslovenské kolo Biblickej olympiády ECAV v Liptovkom Mikuláši
22. - 23. - maturitné skúšky

22. - 24. - KOŽAZ III. A a VII. O
23. -
účelové cviečenie OŽAZ
26. - služby Božie o 11. 00 hod - rozlúčka s absolventmi  
29. - triedne aktívy o 16. 30 hod.

APRÍL

3. - 4. - ústna DSD I. v NEJ
5. - dejepisná súťaž - kolo PSK 
6. - písomná skúška DSD I.
    - zbierka - Deň narcisov
    - regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín SŠ

7. - workshop: Rozhoduj o Európe!  
      Deň učiteľov -
BÚ VD ECAV
10. - 12. - jarný projektový týždeň
10. - školské kolo súťaže Duchovná pieseň
11. - DJZ o 10. 00 hod.  - divadelné predstavenie Revízor
11. - 12. - majstrovstvá Slovenska družstiev dievčat SŠ v stolnom tenise 

19. - 20. apríla -  zber hliníkových fólií a plechoviek od nápojov. Samostatne zbierame tetrapaky od mlieka SABI a hliníkové fólie zo SABI výrobkov.
21. - 23. - celoslovenské kolo Geografickej olympiády
21. - 23.
- Domino - víkendový jarný seminár
22. - Deň Zeme
23. - 28. - debatiáda v Berlíne
24. - 29. - návšteva žiakov z Remscheidu
26. - vychádzka III. A
po Prešove v anglickom jazyku
27. - školské kolo Chemickej olympiády kat. C

v apríli nás ešte čaká:

- vyhodnotenie výtvarnej súťaže o reformácii
- III. regionálne kolo Debatiády
- literárno-hodobné pásmo v školskej knižnici pri výročí J. M. Hurbana
- Súťaž v písaní literárnych prác – téma: reformácia
- vyhodnotenie výtvarnej súťaže o reformácii

Oznamujeme rodičom, že prevádzka EGK bude prerušená dňa 7.4.2017 z dôvodu pracovnej cesty pedagógov.

 

14. marec v ekg: 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663#3068 
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/120657#1370

MAREC

6. - 10. - jarné prázdniny - začiatok vyučovania 13. 3. (pondelok)
14. - 15.:  Písomná forma maturitnej skúšky 2017             
ROZPIS VYUČOVANIA
16. - školské kolo HK (OG) po 5. hod.
17. - školské kolo Chemickej olympiády kat. B 
17. - 19. - víkendovka V. O 

20. - Matematický klokan
20. - 21. -
krajské majstrovstvá v stolnom tenise družstiev dievčat SŠ

21. TRIEDNE AKTÍVY EKG o 16. 30 hod. (parkovisko voľné len do zaplnenia)
21. - 22. - okresné kolo HK (OG)
23. - beseda s P. Hermanom v Knižnici Slniečko  o 10. 00 hod. (V. O)
23. -  okresné kolo Chemickej olympiády kat. D
24. - 31. Schulbrücke Europa v Nemecku
31. - seniorátne/školské kolo Biblickej olympiády ECAV 

Súťaž v písaní literárnych prác – téma: Reformácia        propozície súťaže

Milí rodičia, kolegovia, žiaci,
tretie spoločné zimné korčuľovanie ESŠ sa uskutoční
12. marca (nedeľa) od 17, 40 - 18, 40 na zimnom štadióne Ice Aréna pod Kalváriou  v Prešove.
Vstup voľný pre žiakov a rodičov ESŠ.

S pozdravom a prianím pekných jarných prázdnin ThDr. M. Oráč, PhD.

 

FEBRUÁR

1. - krajské kolo Olympiády zo sjl
2.
- Geografická olympiády kat. Z
4. - 10. - lyžiarsky výcvikový kurz v Tatranskej Lomnici
7. - okresné kolo Geografickej olympiády
8. - krajské kolo Olympiády ľudských práv
10.
- školské kolo Chemickej olympiády kat. D
10. - návšteva nemeckého kultúrneho atašé v škole, stretnutie so žiakmi i učiteľmi

10. - 11. - III. regionálne kolo SDA
13.
- obvodné kolo vo volejbale dievčat SŠ
13. - pilotná skúška DSD I
14.
- obvodné kolo Dejepisnej olympiády
14.
-
Generálna skúška e-maturity zo SJL
16.
- krajské kolo Olympiády z nemeckého jazyka
17. - Noc v EKG
22.
- návšteva Britského centra
27. - Vedecké dielne onkológie III.A a VII.O (1.- 2. h.)

28. - školské kolo - Nemecká debatiáda

JANUÁR

ANTISTRESOVÝ TÝŽDEŇ  od 30.1.do 2. 2. 
Ak nechceš byť skúšaný, musíš splniť podmienky, ktoré sú dané na jednotlivé dni:
Pondelok: oblečenie v národných farbách (aspoň 2 z 3)
Utorok: ľubovoľný kus vrchného odevu, ktorý má zips
Streda: odznak, stužka, alebo iný pripínací doplnok
Štvrtok: tričko s ľubovoľným slušným nápisom

3. 2. POLROČNÉ PRÁZDNINY

OZNAM o konaní  služieb Božích v stredu 25. januára 2017:  rozpis SLB v knižnici ESŠ 25. 01. 2017 

23.12.2016 - 6.1.2017 - vianočné prázdniny
7. 1. - II. spoločné zimné korčuľovanie ESŠ na zimnom štadióne ICE Aréna (18:30-19:30) 
9. 1. - začiatok vyučovania po prázdninách
17. 1. - okresné kolo Šaliansky Maťko

           - okresné kolo Olympiády z anglického jazyka
19. 1. -
okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

!!! 2. 2. - volejbalový turnaj s učiteľmi EKG !!!

DECEMBER

"Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný;
na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude:
Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja."
                                                                                                     (Izaiáš 9:5)

Božou milosťou požehnané sviatky narodenia Spasiteľa Pána Ježiša Krista i celý nastávajúci rok 2017 Vám praje kolektív Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove!
                                                                  

Vyhlásenie Sociálnej tomboly: sociálna tombola 2016

 

2. - 4. víkendovka I. O
6. navšívi nás Mikuláš 
7.
školské kolo OĽP
    školské kolo Šaliansky Maťko
8.
školské kolo Pytagoriády
9. vyhlásenie súťaže Atény nad Torysou

16. - predstavenie žiakov EKG na EVANJELICKEJ FARE v Prešove (plagát)
Pre veľký záujem opakujeme predstavenie zo Slávnostnej akadémie pri 20. výročí školy. Pozvaný je každý, kto chce prísť.

12. - 16. školské kolo Dejepisnej olympiády
12. - 16. Maratón písania listov pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv
19. školské kolo Geografickej olympiády
      súťaž v písaní literárnych prác - téma: reformácia 

22. slávnostné služby Božie o 11. 00 s požehnaním, vyhodnotenie sociálnej tomboly EKG

v decembri nás ešte čaká:
- vianočná burza v knižnici
- florbalový turnaj

- vianočná výzdoba tried
 

NOVEMBER

3. - školské kolo Olympiády zo sjl - kat. C (tercia, kvarta)
4. - I. východosl. turnaj SDA v Košiciach
4. - 6. Víkendovka Šarišsko - zemplínskeho seniorátu
5. - Korčuľovanie ESŠ, od 16. 30 - 17. 30 hod. na Zimnom štadióne Ice Aréna pod Kalváriou v Prešove

8. - 10. Regionálny  workshop: Patrí politika do školy? (v Bratislave)
11. - 13. - Víkendovka Domino   
15. - 16. - diagnostika prof. orientácie v III. A a VII. O (vých. poradca)
16. - KOMPARO - III. O, IV. O
18 . Deň otvorených dverí DOD 
24.- I. reg. turnaj Debatiády v Košiciach
25. - Tranovského Mikuláš – školské kolo
28. - Olympiáda zo sjl – šk. kolo (SŠ)
28. - 30. - lektor ANJ na hodinách

30. 11. - triedne aktívy

v novembri nás ešte čaká:
-
Prečo mám rád Slovensko? Prečo mám rád slovenčinu?
- Ako sa učiť? (V. O, I. A - Mgr. A. Galová)
- Atény nad Torysou - vyhlásenie súťaže pre žiakov ZŠ Prešovského okresu a ŠZS
- volejbalový turnaj (ŽŠR)
- školské kolo Olympiády z ANJ a NEJ

 

OKTÓBER

3.  - Návšteva Diakonie
7. - 9. - Víkendovka I. A
10. - 14. Jesenný projektový týždeň

12. Regionálne kolo súťaže v moderovaní
13. - 14. Exkurzie:  
Dejepisná exkurzia – Slovensko II.A
Geografická exkurzia -  Slovensko 2016  III. A, VII.O
Bratislava – Viedeň (IV. A V. O)

21. Noc v EKG 
24. Medzinárodný deň školských knižníc:

Koniec ticha v knižnici
25. Podpor svoju školu - kúp si výrobok
24. - 28. návšteva žiakov z Grossengotternu
27. október o 10:00 hod. v PKO Čierny orol - Slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia znovuotvorenia Evanjelického kolegiálneho gymnázia

28. Stužková slávnosť IV. A

 

SEPTEMBER

5. 10:00 hod. slávnostné služby Božie s VP pri príležitosti 20. výročia EKG v Chráme Svätej Trojice v Prešove
6. vyučovanie v triedach - 1. - 3. hod. triednické hodiny, 4. - 5. hod. podľa rozvrhu triedy
                                                I. A -  5 hodín - triednické hodiny
7. Členská schôdza (plenárne zasadnutie) Rodičovského združenia pri EKG v školskej knižnici ESŠ o 16:30 hod. 

9. Školská grilovačka od 14:00 hod.
16. Účelové cvičenie OŽAS
16. Večerný amfiteáter EKG 

21. - 23. Prešov číta rád
23. Zbierka Biela pastelka
23. Futbalový turnaj pre starších žiakov
24. 9. - 1. 10.
Schulbrücke W
30. Imatrikulácia

Kultúra a umenie: žiaci I. O - VIII.O, I.A - IV.A sa zapisujú u vedúcich sekcií do 19. 9. 2016  

 


Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally