Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

EZŠ - 2. stupeň (5. - 9. ročník)

 

2016/2017

 

 

JÚN

9. 6. - školská grilovačka EKG + EZŠ 5-9  -  informovaný_súhlas_grilovačka_9._jún
9. 6. - vernisáž ESŠ  - pozvánka

Výnos z predaja obrazov a fotografií na vernisáži činil 550 eur, ktoré budú rozdelené do denných stacionárov pre seniorov v CZ Chmeľov a Vranov na Topľou. ĎAKUJEME!


 

22.6. - pedagogická rada pre EZŠ

30. 6. - záver školského roka - odovzdávanie vysvedčení o 8:00 v škole

            9:30 - koncoročné služby Božie s požehnaním pre EZŠ s EMŠ

- Výsledky testovania KOMPARO 6.A

- Vyhodnotenie zberov v šk. roku 2016/2017

MÁJ

5.5. - celoslovenské kolo súťaže Duchovná pieseň ECAV - Martin

5.5. - testovanie KOMPARO - trieda 6.A (1.-3. hod.)

15. - 18. - zber papiera

19.5. - celoslovenské kolo Biblickej olympiády ECAV - Liptovský Mikuláš

22.5. - exkurzia do Košíc - divadelné predstavenie

23.5. - učelové cvičenie OŽAZ

29.5. - triedne aktívy o 16.30 hod.

29.5. - 31.5. - zber vrchnákov z PET fliaš (na pomoc ľuďom s postihnutím)

APRÍL

7.4. - Deň učiteľov VD ECAV - Riaditeľské voľno pre žiakov

10.-12.4. - Jarný projektový týždeň

10.4. - školské kolo súťaže Duchovná pieseň ECAV

12.4. - Služby Božie pre EZŠ o 9:30 v Ev. chráme sv. Trojice Prešov

13. - 18.4. - Veľkonočné prázdniny - začiatok vyučovania: 19.4.2017 (streda)

19.4. - Prednášky o bezpečnosti na internete v triedach 5.A,6.A, 7.A -- projekt "Deti na nete"

19. - 20.4. - koniec zberu hliníkových fólií (hl. plechovky, alobal, viečka z iných ako SABI výrobkov)

                   a SABI  zberu (viečka a tetrapaky - čisté, suché, zviazané po 10 ks) - donáška do školy

21.4. - Noc s Andersenom

25.4. - školské kolo Biologickej olympiády

MAREC

1.3. - Služby Božie pre EKG a EZŠ 2. stupeň nebudú v kostole, ale v Knižnici ESŠ

6.-10.3. - Jarné prázdniny - začiatok vyučovania 13.3. (pondelok)

12. 3. - Tretie spoločné zimné korčuľovanie ESŠ, 17:40 - 18:40 na zimnom štadióne Ice Aréna pod Kalváriou v Prešove

13.-17.3. - Plavecký výcvik - trieda 5.A

14.-15.3. - triedy 6.A a 7.A (vyučovanie 5 hod.) kvôli písomnej forme MS na EKG aktivity podľa ROZPISU

14.3. - Okresné kolo Pytagoriády

16.3. - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín (po 5. hod.)

20.3. - Matematický klokan

21.3. - TRIEDNE AKTÍVY  EZŠ 2. stupeň (o 16:30 v triedach, parkovisko voľné len do zaplnenia)

21.- 22. 3. - Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

24.3. - Celoslovenské kolo Šaliansky Maťko

31.3. - Seniorátne/školské kolo Biblickej olympiády ECAV

FEBRUÁR

POĎAKOVANIE ZA SOCIÁLNU TOMBOLU:
"Ďakujeme pekne všetkým žiakom a učiteľom Evanjelickej spojenej školy v Prešove za darovanie sociálnej tomboly pre nášho syna Alexandra Hrivňáka. Potešili ste nás "
Alexik, Darinka a Marek Hrivňák (Zlaté, okr. Bardejov)

http://alexhrivnak.webnode.sk/aktualne/

21. 2. Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

14. 2. Dejepisná olympiáda - obvodné kolo

10.2.  Deň otvorených dverí EZŠ

7. 2. Geografická olympiáda - okresné kolo

3. 2. Polročné prázdniny

JANUÁR

VÝSLEDKY Testovania 5 - 2016

30.1. - 2.2. - Antistresový týždeň

17.1. - okresné kolo Šaliansky Maťko

9.1.2017 - začiatok vyučovania po prázdninách

7.1. 2017 - II. spoločné zimné korčuľovanie ESŠ na zimnom štadióne ICE Aréna (18:30-19:30)

23.12.2016 - 6.1.2017 - vianočné prázdniny

 

DECEMBER

Požehnané vianočné sviatky, naplnené pokojom, láskou a radosťou z narodenia nášho Spasiteľa a milostiplný nový rok 2017 Vám praje kolektív Evanjelickej základnej školy v Prešove!

"V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho." 1. Jána 4,9

7.12. Šaliansky Maťko – školské kolo

7.12. školské kolo Pytagoriády

12.-16.12. Dejepisná olympiáda – školské kolo

15.12. Vianočná akadémia EZŠ 2. stupeň (5-9) - Dvorana BÚ VD o 16:30

19.12. Geografická olympiáda – školské kolo

21.12. Geografická vychádzka - trieda 5.A

22. 12. Predvianočné Služby Božie o 9:30 s požehnaním, vyhodnotenie sociálnej tomboly EZŠ (žiaci končia vyučovanie 5. vyuč. hodinou)

NOVEMBER

5.11. - Korčuľovanie EZŠ a EKG, od 16, 30 - 17, 30 na zimnom štadióne Ice Aréna pod Kalváriou v Prešove

23.11. - Testovanie 5

24.11. - I. regionálny turnaj  Debatiády v Košiciach

25.11. - Tranovského Mikuláš – školské kolo

30.11. - triedne aktívy (o 16:30) v jednotlivých triedach

OKTÓBER

3. 10. - Návšteva Diakonie

10. - 14.10. - Jesenný projektový týždeň - dotazník pre žiakov (Prosíme vyplniť len raz)

19.10. - Geografická vychádzka 5.A do Hvezdárne a planetária v Prešove

24. 10. - Medzinárodný deň školských knižníc

24. 10. - Stopy reformácie v Prešove – dejepisná vychádzka 6.A

25. 10. - Podpor svoju školu - kúp si výrobok

26. 10. - Stopy reformácie v Prešove – dejepisná vychádzka 7.A

28.10. - 1.11. - Jesenné  prázdniny

 

SEPTEMBER

5. 9. -  8:30 hod. Slávnostné služby Božie pri príležitosti začiatku šk. roka 2016/17
6. 9. - vyučovanie v triedach - 1. - 3. hod. triednické hodiny, 4. - 5. hod. podľa rozvrhu triedy             
8. 9. - Členská schôdza (plenárne zasadnutie) Rodičovského združenia pri EZŠ v školskej knižnici ESŠ o 16:30 hod.
9.9. - školská "Grilovačka" EKG a EZŠ 5.A, 6.A, 7.A od 14:00 hod. na školskom dvore -
  informovaný súhlas
16. 9. - účelové cvičenie OŽAZ
21. - 23. 9. - Prešov číta rád
 

Pomôcky pre žiakov v školskom roku 2016/17

5. ročník        6. ročník        7. ročník

 


Galéria: 
Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally