Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Gymnasium Remscheid

Städtisches Leibniz-Gymnasium Remscheid, SRN - Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov, SR

    Partnerstvo, založené na výmenných pobytoch žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a Mestského Leibnizovho gymnázia v Remscheide sa začalo v roku 2011  návštevou Remscheidu pánom riaditeľom M. Damankošom a niekoľkými učiteľmi nášho gymnázia. Remscheid ako partnerské mesto Prešova bolo výbornou možnosťou pre nadviazanie priateľských vzťahov a začiatok budovania niečoho, čo ponúkne vynikajúcu možnosť našim i nemeckým žiakom spoznať kultúru, zvyky a obyčaje inej krajiny a národa a zlepšiť sa v jazykových zručnostiach.
    Výmenné pobyty sa uskutočňujú raz ročne v Prešove, v nasledujúcom roku v Remscheide. Spravidla trvá návšteva týždeň. 14-16-roční žiaci sú ubytovaní v hosťovských rodinách, program pripravujú učitelia nemčiny na slovenskej strane a angažovaní učitelia na strane nemeckej. Umožňujú im nahliadnuť do histórie regiónu a krajiny, zameriavajú sa na návštevu významných miest, na účasť na rôznorodých podujatiach, prácu v zmiešaných skupinách na vybranej téme a pod. Pri všetkých aktivitách prichádza k intenzívnemu využívaniu cudzieho jazyka, žiaci sú často krát vystavení neočakávaným situáciám každodenného života, v ktorých sa musia vynájsť a vyskúšať si svoju kreativitu a iné zručnosti.
    Motivácia našich žiakov je vysoká, na strane nemeckej nižšia, keďže ide v partnerských výmenách predovšetkým o zlepšenie zručností v nemeckom jazyku. Pán Klaus Fey, učiteľ Mestského Leibnizovho gymnázia, vynakladá veľké úsilie už pred uskutočnením výmeny prezentáciou Slovenska ako turisticky atraktívnej krajiny medzi svojimi žiakmi. Aj jeho zásluhou je možné uskutočniť stretnutie každý rok.

https://www.leibniz-remscheid.de/

 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Št, 19/04/2018 - 09:36
Aktuality
Oznam pre záujemcov o 8-ročné štúdium na EKG
Oznamujeme všetkým záujemcom o 8-ročné štúdium na EKG, že príprava na prijímacie skúšky sa uskutoční v dňoch:

streda, 25.04.2018, v čase 12.45 - 13.30 v triede 5.B - matematika  

piatok, 27.04.2018, v čase 12.45 - 13.30 v triede 5.B - slovenský jazyk

 
 
Zápis do 1. ročníka

Zapísať dieťa do prvého ročníka EZŠ môžete v dňoch 19.4.2018 a 26.4.2018 v čase od 14:30 do 17:00 hodiny.