Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Rada školy

Vo funkčnom období 2014-2018 bude rada školy pracovať v zložení:

Predseda rady školy: Ing. Juraj Luščák

Podpredseda rady školy: Bc. Miroslav Iľko

Členovia:

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Ján Bakalár - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

PhDr. Hybenová Viera - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Ing. Ľubomír Pankuch - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Mgr. Martin Škarupa - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Zástupcovia rodičov (výsledky volieb):

Bc. Pavel Drotár - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Bc. Miroslav Iľko - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Emília Máthéová - 30. 9. 2015 - 5. 2. 2019

Zástupcovia pedagogických zamestnancov (výsledky volieb):

PaedDr. Ľubica Demčáková - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

PhDr. Ľudmila Kónyová - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Zástupca nepedagogických zamestnancov (výsledky volieb):

Ing. Juraj Luščák - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Zástupca žiakov EKG v školskom roku 2016/2017:

Lea Sabolová - 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017

27. 11. 2014 prebehli voľby zástupcov rodičov do rady školy (informačný list, mandátová komisia, volebná komisia, vyhlásenie volieb do rady školy)

Zriadenie rady školy potvrdil Východný dištrikt ECAV na Slovensku dňa 6. 2. 2015. Funkčné obdobie rady školy je do 5. 2. 2019. Viď priložený dokument.

Pani Emília Máthéová bola zvolená v doplňujúcich voľbách dňa 30. 9. 2015 (zápisnica).


 

Vo funkčnom období 2010-2014 rada školy pracovala v zložení:

Predseda rady školy: Ing. Juraj Luščák

Podpredseda rady školy: Ing. Rastislav Grega Členovia:

Zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Milan Dreveňák Ing. Ľubomír Pankuch Mgr. Ján Bakalár Mgr. Ondrej Koč

Zástupcovia rodičov: Ing. Peter Vagaský Ing. Rastislav Grega Ľubomír Pastír

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Zuzana Kováčová Mgr. Ľudmila Kónyová

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Juraj Luščák

Zástupca žiakov EKG v školskom roku 2014/2015: Miroslava Ferencová


Štatút Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole

Take responsibility and speak up – locally and globally