Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Rodičovské združenie pri EZŠ

Na zasadnutí dňa 3. 10. 2016 bola za  predsedníčku RZ za EZŠ zvolená Mgr. Lenka Janotková. Podpredsedom a zároveň pokladníkom sa stal Mgr. Marek Klimko.


Aktuálne údaje občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole:
názov:    Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove
adresa:    Námestie legionárov 2726/3, 080 01 Prešov
IČO:       50384759
registrácia:    Zoznam občianskych združení, reg. č.: VVS/1-900/90-48968

Stanovy

bankové spojenie: transparentné účty vo FIO banke
č. účtu EMŠ: SK4483300000002401057082
č. účtu EZŠ: SK4783300000002701057076
č. účtu EKG: SK5083300000002901057054

č. účtu RZ ESSPO pre granty a iné: SK0483300000002001057059 (nie je transparetný)

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Členský príspevok na školský rok 2016/2017 je schválený vo výške 70 € na dieťa.


Dňa 27. 4. 2016 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie RZ pri EZŠ, na ktorom sa riešil zánik Rodičovského združenia pri EZŠ a vznik občianskeho združenia RZ EZŠ (zápisnica).


 

Žiadosti o zníženie poplatku, prípadne odklad/rozloženie splátok, zasielajte e-mailom na: predseda.rz.ezs@esspo.sk

 

Predseda RZ EZŠ

Predseda RZ pri EZŠ: Mgr. Lenka Janotková, email: predseda.rz.ezs@esspo.sk

Podpredseda a pokladník RZ pri EZŠ: Mgr. Marek Klimko, email: pokladnik.rz.ezs@esspo.sk

Štatút rodičovského združenia pri EZŠ


Školský rok 2015-2016

Rozpočet na školský rok 2015-2016

Školský rok 2014-2015

 

Školský rok 2013-2014

Zápisnica z plenárnej schôdze rodičov dňa 4. 9. 2013

 

Take responsibility and speak up – locally and globally