Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Učitelia EZŠ

Evanjelická základná škola

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Funkcia: riaditeľ školy

Kontakt: riaditel@esspo.sk

Mgr. Jarmila Kočová

Mgr. Jarmila Kočová

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň EZŠ, učiteľka

Kontakt: kocova@esspo.sk

Mgr. Jela Zakarovská

Mgr. Jela Zakarovská

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň EZŠ
Kontakt: zakarovska@esspo.sk

Mgr. Ivana Bendíková-Jozefčeková

Funkcia: triedna učiteľka 4. B

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: bendikova@esspo.sk

Mgr. Lucia Beňová

Mgr. Lucia Beňová

Funkcia: triedna učiteľka 5. B

Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: benovalucia@esspo.sk

 

Mgr. Mária Čurlíková

Funkcia: triedna učiteľka 5. A

Vyučuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Kontakt: curlikovamaria@esspo.sk

PaedDr. Ľubica Demčáková

PaedDr. Ľubica Demčáková

Funkcia: triedna učiteľka 1. A, vedúca MZ

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: lubicademcakova@esspo.sk

Mgr. Martina Feničová

Mgr. Martina Feničová

Funkcia: triedna učiteľka 2. B

Vyučuje: predmety primárneho vudelávania

Kontakt: fenicova@esspo.sk

Mgr. Mária Imrichová

Mgr. Mária Imrichová

Funkcia: triedna učiteľka 2.A

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: imrichova@esspo.sk

Mgr. Alexandra Kamenická

Mgr. Alexandra Kamenická

Funkcia: triedna učiteľka 6. A

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: kamenicka@esspo.sk

Mgr. Zuzana Kmecíková

Mgr. Zuzana Kmeciková

Funkcia: triedna učiteľka 8. A

Vyučuje predmety: občianska náuka, dejepis

Kontakt: kmecikova@esspo.sk

Mgr. Stanislava Kováčová

Mgr. Stanislava Kováčová

Funkcia: triedna učiteľka 3. A

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: kovacovas@esspo.sk

Mgr. Ivana Majerníková

Mgr. Ivana Majerníková

Funkcia: triedna učiteľka 3. B

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: majernikova@esspo.sk

ThDr. Matej Oráč

ThDr. Matej Oráč, PhD.

Funkcia: učiteľ, duchovný správca školy, vedúci PK výchovných predmetov

Vyučuje predmet: evanjelické a.v. náboženstvo

Kontakt: orac@esspo.sk

PaedDr. Adriana Pancuráková

PaedDr. Adriana Pancuráková

Funkcia: triedna učiteľka 7.A

Vyučuje predmet: matematika

Kontakt: pancurakova@esspo.sk

PaedDr. Lucia Tutoky

PaedDr. Lucia Tutoky

Funkcia: triedna učiteľka 4.A

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: tutoky@esspo.sk

PaedDr. Marta Vereščáková

Funkcia: triedna učiteľka 1.B

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: verescakova@esspo.sk

Take responsibility and speak up – locally and globally