Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Voľby do rady školy

                Dňa 30. 9. 2015 sa konali voľby zástupcu rodičov žiakov EKG do RŠ pri ESŠ. Z 202 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 104 voličov. Bolo odovzdaných 102 platných hlasov.

Kandidáti získali vo voľbách nasledujúci počet hlasov:

(V zozname je uvedené meno kandidáta, trieda dieťaťa a počet hlasov.)

 

  1. Emília Máthéová, II. A, 34 hlasov
  2. Mgr. Rút Mlynárová, III. A, 30 hlasov
  3. Mgr. Viera Balogová, I. A, 19 hlasov
  4. Ing. Mária Nazarejová,  VI. O, 19 hlasov

 

V Prešove, 30.09.2015                                                                 Zapísala: Mgr. Ľudmila Kónyová, predseda VK

Take responsibility and speak up – locally and globally

Št, 19/04/2018 - 09:36
Aktuality
Oznam pre záujemcov o 8-ročné štúdium na EKG
Oznamujeme všetkým záujemcom o 8-ročné štúdium na EKG, že príprava na prijímacie skúšky sa uskutoční v dňoch:

streda, 25.04.2018, v čase 12.45 - 13.30 v triede 5.B - matematika  

piatok, 27.04.2018, v čase 12.45 - 13.30 v triede 5.B - slovenský jazyk

 
 
Zápis do 1. ročníka

Zapísať dieťa do prvého ročníka EZŠ môžete v dňoch 19.4.2018 a 26.4.2018 v čase od 14:30 do 17:00 hodiny.