Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Zákony a vyhlášky

Zákony Slovenskej republiky, platné vyhlášky a nariadenia Ministerstva školstva SR:

Vyhláška 282/2009 o stredných školách

Vyhláška 231/2009 o organizácii školského roka

Zákon 317/2009 o pedagogických zamestnancoch

Vyhláška 437/2009 o kvalifikačných predpokladoch

Vyhláška 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

Zákon 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Smernica platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov

Smernica 6-2007 o vzdelávacích poukazoch

Novela vyhlášky 405/2009 o uznaní náhrady maturitnej skúšky

Novela vyhlášky 319/2008 o uznaní certifikátov

Základné informácie o maturite 2014

Metodické usmernenie ku klasifikácii maturitnej skúšky 2013

Metodický pokyn MŠ SR na hodnotenie SŠ

Metodický pokyn MŠ SR na hodnotenie ZŠ

Take responsibility and speak up – locally and globally