Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Zasadnutie plenárnej schôdze RZ EKG

Vážení rodičia, 
po dohode s vedením RZ, Vás pozývam na mimoriadnej zasadnutie plenárnej schôdze RZ EKG, ktorá sa uskutoční v utorok 26.04.2016 o 16.30 v knižnici školy na prvom poschodí (vedľa riaditeľne). 
Predmetom nášho stretnutia bude prerokovanie a prípadné schválenie vzniku RZ Evanjelickej spojenej školy, o ktorom sme Vás informovali na posledných triednych aktívoch. 

Návrh schvaľovaného dokumentu - stanov RZ a vysvetlenie stanov si môžete vopred preštudovať.

 
S pozdravom
 
PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally