aktuality

Aktuality

Dôležité linky pre rodičov

Zvládanie záťažových situácií

 

Prevádzka školy od 22.06.2020

V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/12836:1-A2110 zo 16.06.2020 o možnosti obnovenia vyučovania v základných a stredných školách od 22.06.2020 a na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy – Východný dištrikt ECAV, Hlavná 137, Prešov č. 535/2020 zo 17.06.2020 a v súlade s ustanovením § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020 rozhodol riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov s platnosťou od 22.06.2020:

o pokračovaní riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy, 1.-5. ročníka Evanjelickej základnej školy, Školského klubu detí pri ESŚ a Školskej jedálne pri ESŠ;

o neotvorení prezenčnej formy vyučovania v 6.-9. ročníku Evanjelickej základnej školy v Prešove

o neotvorení prezenčnej formy vyučovania vo všetkých ročníkoch Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove;

o pokračovaní dištančnej formy vyučovania v 6.-9. ročníku Evanjelickej základnej školy v Prešove

o pokračovaní dištančnej formy vyučovania vo všetkých ročníkoch Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove;

o predčasnom ukončení školského roku 2019/2020 dňom 26.06.2020 v Evanjelickej základnej škole a v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove;

o pokračovaní riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy do 30.06.2020.

 

Prijímacie konanie do 4-ročného EKG - výsledky a zápis

Oznámenie o počte voľných miest v EKG 4 po 1. kole.

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania a kritériá

Prijímacie konanie do 8-ročného EKG - výsledky

Rozhodnutie ministra školstva

Prijímacie konanie do EMŠ - informácia o prijatí detí

Zber hliníka

Vážení rodičia, milí žiaci.

V dňoch 17. - 18.6.2020 sa uskutoční akcia Hliníkový Skarabeus. V týchto dňoch je možné do školy doniesť nazbierané hliníkové obaly od potravín. Malé množstvá hliníkového odpadu berú deti do triedy.  V prípade, že máte väčšie množstvo, oznámte to e-mailom na imrichova@esspo.sk a dohodnite si spôsob prevzatia odpadu.

     Prosím vás, aby ste aj po odovzdaní surovín, pokračovali v zbere, ktorý pomáha šetriť životné prostredie.        

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.