aktuality

Aktuality

Prevádzka školy od 10.5.2021

Evanjelická materská škola:

od 10.5.2021 prezenčná prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00. Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať dieťa. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage).

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

 

Evanjelická základná škola: prvý stupeň + Školský klub detí:

od 10.5.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00. Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať dieťa. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage).

V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

 

Evanjelická základná škola – druhý stupeň:

od 10.5.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00. Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať dieťa. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage).

V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:

od 10.5.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00. Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať dieťa. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage).

V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A:

pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A:

od 10.5.2021 do 14.5.2021 - prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín. Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) plnoletý žiak predkladá čestné vyhlásenie (edupage).

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

Príkaz RŠ č. 23-2021 - na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách ESSPO od 10.05.2021

 


Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

Aktuálne informácie k prijímaniu žiakov do EZŠ a EKG

Evanjelická základná škola
Milí rodičia,
Zápis žiakov  do 1. ročníka bude prebiehať elektronicky. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU. Link bude aktívny 1.4.2021.

Do 1. ročníka môžeme v 2 triedach prijať spolu 44 žiakov. Bližšie informácie aj podmienky zápisu si môžete prečítať tu.

Videá zo života školy si pozrite na stránke https://esspo.sk/ezs-1-stupen/ezs-1-stupen-1-4-rocnik.html.

 

Evanjelická materská škola

Prijímanie detí do EMŠ sa uskutoční podľa schválených Kritérií prijímania detí do EMŠ na školský rok 2021/2022.

Zákonný zástupca dieťaťa doručí vyplnenú prihlášku na adresu školy v termíne do 31.05.2021.

Prihlášku je možné zaslať poštou, osobne vhodiť do poštovej schránky na vstupných dverách školy alebo naskenovanú emailom na skola@esspo.sk.

Bližšie informácie aj podmienky prijatia si môžete prečítať tu.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 3.5.2021 a 10.5.2021 so začiatkom o 900.

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium v EKG, 
prijímacie konanie do oboch študijných foriem Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove sa bude konať v dvoch termínoch: 03.05.2021 a 10.05.2021 v súlade s aktuálnymi pokynmi ministra školstva. 
Pozvánky na prijímacie konanie dostanete elektronickou poštou (cez edupage a emailom) v priebehu pondelka 26.04.2021. 
Prosíme Vás, aby ste si na uvedené termíny zabezpečili platné antigénové testy, bez ktorých nebude možné prijímacie konanie zrealizovať. 
Tešíme sa na Vás.

Do 1. ročníka 4-ročného gymnázia môžeme prijať 25 žiakov. Prihlášku je potrebné poslať do 8.4.2021.

Do 1. ročníka 8-ročného gymnázia môžeme prijať 18 žiakov. Prihlášku je potrebné poslať do 8.4.2021.

Bližšie informácie aj podmienky prijímacieho konania si môžete prečítať tu.

 

Deň otvorených dverí EKG

Milí piataci a deviataci, milí rodičia.
 
Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove je vzdelávacou otvorenou inštitúciou pre všetkých žiakov 5. ročníka do prímy 8-ročného gymnázia EKG a žiakov 9. ročníka 1. ročníka do 4-ročného gymnázia EKG. Poskytujeme všeobecné gymnaziálne vzdelanie v zmysle ekumenického dialógu, kresťanskej lásky a vytvárania tvorivého a priateľského prostredia pre budovanie otvorenej občianskej spoločnosti na kresťanských základoch a bez rozdielu vierovyznania.
Aktuálna situácia nám neumožňuje zorganizovať Deň otvorených dverí obvyklým spôsobom a privítať Vás v priestoroch našej školy. Preto vás srdečne pozývame na online Deň otvorených dverí EKG, ktorý sa uskutoční prostredníctvom Zoom videokonferencie vo štvrtok 11. februára 2021 v čase od 15:30 - 16:30 hod.

Sledujte našu facebookovú stránku, kde sa dozviete viac.

 

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.