aktuality

Aktuality

Dôležité linky pre rodičov

Zvládanie záťažových situácií

 

Zápis do 1. ročníka EZŠ - zápis detí do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy v Prešove bude prebiehať v stredu 15.04.2020. Forma zápisu a ďalšie informácie budú oznámené v nasledujúcich dňoch.

Prijímacie konanie do 4-ročného EKG - presný termín nie je zatiaľ určený. Prijímacie skúšky sa uskutočnia najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania. Predpokladá sa úprava Kritérií prijímacieho konania.

Prijímacie konanie do 8-ročného EKG - presný termín nie je zatiaľ určený. Prijímacie skúšky sa uskutočnia najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania. Predpokladá sa úprava Kritérií prijímacieho konania.

Prihlášky na stredné školy pre žiakov 5. a 9. ročníka - termín podania prihlášky na stredné školy zo strany zákonného zástupcu sa odkladá z 10.04.2020 na 15.05.2020

Prijímacie konanie do EMŠ - prijímanie detí do EMŠ sa uskutoční podľa schválených Kritérií prijímania detí do EMŠ na školský rok 2020/2021. Zákonný zástupca dieťaťa pošle vyplnenú prihlášku bez potvrdenia lekára o zdravotnom stave dieťaťa na adresu školy v termíne do 31.05.2020. Prihlášku je možné zaslať poštou alebo osobne vhodiť do poštovej schránky na vstupných dverách školy. Prihláška

 

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.