2018/2019

KONCOROČNÉ SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE

Uskutočnili sa v piatok 29. 6. 2018 o 9:00 v evanjelickom a. v. Chráme Sv. Trojice v Prešve. ŽŠR na nich vyhlásila aj výsledky Ceny Štefánika, ako aj výsledky volieb do ŽŠR. Koncoročné vysvedčenie si žiaci prebrali od svojich triednych učiteľov v škole počas 1. hodiny.

 


PIZZA PÁRTY A VEČERNÝ AMFITEÁTER EKG

Žiaci EKG sa aj v závere roka spojili s 2. stupňom EZŠ a v pondelok 25. júna prežili spolu na školskom dvore či v školskej knižnici super čas. Okrem toho im ThDr. M. Oráč, PhD. zabezpečil aj vodný futbal.


DEJPISNÁ EXKURZIA

Exkurzie sa v dňoch 20. – 22. júna zúčastnilo 31 žiakov I. A a kvinty pod vedením PhDr. M. Damankoša, PhD. a Mgr. Z. Kmecikovej. Navštívené boli medziiným aj tieto lokality: Banská Bystrica (Múzeum SNP), Banská Štiavnica, Kežmarok, Oravský hrad, Múzeum holokaustu v Seredi.  


EXKURZIA OSMIČKOVÝ ROK

Začala sa 20. júna v Prešove, z ktorého sa 43 žiakov sexty, II. A a pár tretiačok vybrali s pani profesorkou Ľ. Kónyovou a J. Zakarovskou spoznávať našu históriu, kultúru i súčasnosť. Začali sme v Brezovej pod Bradlom, kde sme navštívili Štefánikovu mohylu a neskôr sme pokračovali v prehliadke Múzea v Košariskách, v jeho rodnom dome, ktorý by mal každý správny gymnazista navštíviť. Po príchode do Bratislavy sa z dievčat stali dámy, z chlapcov páni a takto sme odišli do SND na predstavenie Antigona. Nasledujúci deň sme sa presunuli do Rakúska. Vo Viedni sme navštívili svetoznáme pamiatky ako Schönbrunn, múzeá – Kunsthistorisches a Prírodovedné múzeum, či galériu umenia Albertina. Tento celodenný pobyt sme ukončili 22. júna samostatnou prehliadkou historického centra Viedne. Po návrate do Bratislavy nás čakala už len večera a posledný deň. Navštívili sme NR SR. Zúčastnili sme sa rokovania spolu s protestujúcimi farmármi. Dozvedeli sme sa niečo o histórií parlamentu, ale aj o politike ako takej. Prezreli sme si i Bratislavský hrad, v ktorom prebiehala výstava ku vzniku ČSR.


JARNÝ PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ

Naši študenti si pred odchodom na veľkonočné prázdniny ešte stihli užiť aj ďalší „JARNÝ PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ“. V dňoch 15. – 17. apríla 2019 sa v DAD-e zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci, okrem toho nakrúcali EKO reklamy, skúmali vývoj módy v dejinách umenia, prezentovali slovenské ľudové umenie, predstavovali najnovšie problémy vedy a výskumu.
Maturanti mali možnosť zúčastniť sa prednášky k finančnej gramotnosti, ktorú viedla lektorka z Partners Group. V rámci prírodovedných predmetov si fyziku, chémiu a biológiu žiaci zažili inak ako na klasickom vyučovaní, neminuli ich rôzne hókusy-pókusy, či ozajstná pitva. Malí EKG-čkári zas čarovali na fyzike spolu s bratom farárom J. Velebírom, vyrábali a prezentovali svoje projekty. Aj táto jar teda priniesla veľa nových nápadov a kreatívnych diel.

    

         

   

           


SOCIÁLNA PODPORA

 

Ponúkame výsledky sociálnej tomboly z decembra 2018. Tí, ktorí ste si nevyzdvihli svoju cenu, zastavte sa za duchovným správcom, M. Oráčom.

 

výherná listina sociálna tombola ekg 2018


MARATÓN PÍSANIA LISTOV

Maratón písania listov je medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí, ktorú usporadúva organizácia Amnesty International pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10.12). Ľudia po celom  svete píšu listy adresované vládam, či úradom príslušných krajín, v ktorých upozorňujú na porušovanie práv konkrétnych ľudí. V roku 2017 sa za ľudskoprávnych aktivistov a aktivistky postavilo viac ako  5,5 milióna podporovateľov a podporovateliek Amnesty na celom svete  v rámci celosvetového Maratónu písania  listov. Možnosť zapojiť sa do Maratónu písania listov 2018 mali aj študenti našej školy na hodinách OBN. Za všetky listy a podporu v mene Amnesty International Slovensko ďakujeme!

-km-


SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE

Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami a prázdninami sme sa stretli spoločne na mládežníckych službách Božích EKG, ktoré mali slávnostný ráz. Uskutočnili sa v piatok 21. 12. 2018 o 11:00 hod. v Chráme Sv. Trojice v Prešove. Spolu so svojimi pedagógmi si žiaci EKG, EZŠ 2. stupňa, ako aj mnohí absolventi EKG vypočuli kázeň konseniora ŠZS Mgr. M. Cingeľa. Po účasti na Večeri Pánovej, ktorú spolu s konseniorom ŠZS prisluhoval i duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč, PhD., nasledovalo žrebovanie Sociálnej tomboly a pozdrav - vianočné prianie  riaditeľa školy. PhDr. Mariána Damankoša, PhD.  Spevom nás sprevádzala školská kapela pod vedením Mgr. Ľ. Martičkovej. Na záver si pripravili niektorí žiaci i učitelia pod vedením Mgr. S. Grestyovej prekvapenie pre prítomných bratov a sestry v podobe vianočnej piesne.

-kó-


VIANOČNÁ BURZA KNÍH

Vianočná burza kníh, ktorá sa konala 17. – 18. decembra 2018  školskej knižnici, - dnes už možno povedať VYDARENÁ akcia. Potvrdilo sa síce, že knihy patria medzi najobľúbenejšie vianočné darčeky, ale mnohí si prišli kúpiť knihu na čítanie pre seba. Do burzy bolo ponúknutých na predaj 236 kníh. Koľko sa predalo? Počas prestávok za dva dni neuveriteľných 140 kníh. V našej školskej knižnici to jednoducho žije!Zapojiť sa mohol každý, kto priniesol knihu ako dar škole alebo knihu určenú na predaj, pričom vložil do knihy papier s menom (názov triedy) a sumu, za ktorú chce knihu predať. Sumou 0, 50 € z predaja každej knihy bola podporená činnosť školskej knižnice.

-kó-


NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ

6. decembra navštívil aj našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Celú akciu zorganizovala Žiacka školská rada.


KPR NIE JE SKRATKA PRE KAPRA

KPR je kardiopulmonálna resusitácia. Ide o obnovenie dvoch životne dôležitých funkcií organizmu a to srdcovej činnosti a dýchania. Je mnoho situácií, keď je potrebné človeku pomôcť a zaujímať sa, či nie je ohrozený jeho život. Aj preto sme radi privítali iniciatívu pedagogičky Strednej zdravotnej školy v Prešove (http://www.szspo.sk/sk/) pani PhDr. Moniky Goreckej, ktorá nám so svojimi žiačkami – zdravotníckymi asistentkami, dňa 29. novembra 2018 predviedla  zásady a názorné ukážky kardio-pulmonálnej resusitácie. Žiaci tried VII.O a III.A si mohli aj prakticky vyskúšať vonkajšiu masáž srdca, umelé dýchanie na figurínach v plnom zaťažení a pochopili pri tom o aký fyzicky  náročný proces to je. Na ďalšej figuríne si mohli vyskúšať uvoľnenie dýchacích ciest Heimlichovým manévrom pri dospelom, aj pri dieťati.  Taktiež bola žiačkami SZŠ Prešov demonštrovaná činnosť mobilného defibrilátora, ktorý napomôže obnoviť činnosť srdca výbojmi. Praktická hodina je nenahraditeľná a vyskúšať si činnosti, ktoré môžu človeku zachrániť život, sú tým najdôležitejším, čo môže škola vo svojom vzdelávaní dať.

-mč-


DOMINO VÍKENDOVKA

V dňoch 30.11.- 2.12. sa konala pravidelná DOMINO víkendovka vo Veľkom Slavkove. 49 žiakov pod dozorom p. Oráča a p. Zakarovskej strávilo skvelý čas pri hrách, témach, rozhovoroch a rôznych iných aktivitách. Témou víkendovky boli "Múry v našom vnútr"i, ktoré nám bránia v slobodnom živote a skutočnom vzťahu s Pánom Bohom. Účastníci zažili veľa zábavy, kvalitného času a premýšľania. Tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré DOMINO-tím pripraví.


NÁVŠTEVA PLANETÁRIA

Dňa 28. novembra sa žiaci I.A a V.O v rámci vyučovacieho predmetu geografia zúčastnili exkurzie do Planetária. Prostredníctvom premietnutého filmu - V gravitačnom poli Slnka a špeciálnej projekcie pod umelou hviezdnou oblohou - si mohli zopakovať a lepšie osvojiť vedomosti z planetárnej geografie.

-rču-


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 24. 11. 2018 sa na EKG uskutočnil Deň otvorených dverí. Priestory školy si mohli pozrieť všetci, ktorí uvažujú o štúdiu na našej škole. V škole sa konali rôzne aktivity aj pre súčasných študentov školy. Pre starších žiakov zorganizovali vyučujúci občiansku náuku pri príležitosti pripomenutia si Dňa boja za slobodu a demokraciu prednášky o demokracii, ktoré im pripravili  pracovníci INEKO v školskej knižnici. 

-kó-


SPOLOČNÉ KORČUĽOVANIE

Žiaci EZŠ a EKG, rodičia, učitelia, účastníci víkendovky konfirmandov zo ŠZS a víkendovky triedy I.O sa  10. novembra zúčastnili spoločného korčuľovanie našej školy.


KONFIVÍKENDOVKA ŠZS

9. až 11. novembra (od piatkového večera do nedele obeda) sa v priestoroch EKG konala opäť Konfivíkendovka ŠZS. Jej hlavnou témou bolo: GPS - Búrka na mori.  Stretlo sa tu okolo 100 mladých ľudí z celého seniorátu, medzi nimi aj žiaci z našej I.O, II.O a EZŠ (6. - 7.r.). Program bol naplnený zábavnými aktivitami, piesňami, biblickými témami, športovými aktivitami, sobotným popoludňajším korčuľovaním a voľným časom stráveným pri rozhovoroch a hrách s kamarátmi. Počas ranných a večerných biblických tém sa mladým prihovorili duchovný správca našej školy Matej Oráč a postupne i ďalší br. farári: Martin Škarupa, Tomáš Valašík a Peter Mihoč. Pri speve piesní nás viedla p. uč. Ľ. Martičková spolu so žiakmi z kapely EKG, ktorí s ďalšími spolužiakmi pod vedením duchovného správcu školy vytvorili tím. Ten víkendovku pre konfirmandov a našich žiakov pripravil. Ďakujeme im, účastníkom a ich doprovodu, ako aj pani kuchárkam, ktoré sa ochotne počas víkendu postarali aj o naše žalúdky!

tím víkendovky


ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

Dňa 7. novembra v čase od 8.00 do 12.00 bolo možné na Biskupskom úrade VD ECAV darovať krv a zapojiť sa tak do akcie s názvom ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI. Na akcii spolupracovali: EKG Prešov, CZ ECAV Prešov, BÚ VD ECAV a Národná transfúzna služba Prešov, NTS a.s. www.ntssr.sk. Úspešných bolo 34 darcov, ktorí celkovo darovali 15,3 litra krvi! Ďakujeme!


E-TESTOVANIE

októbri sa naši gymnazisti elektronicky testovali počas hodín slovenského jazyka z čitateľskej gramotnosti a zo syntaxe. Maturanti sa precvičili aj v testoch z matematiky. Testovanie prebiehalo v školskej knižnici. Zabezpečovalo ho NÚCEM a vyučujúci jednotlivých predmetov.    

-kó-


VÝSTAVA 68 A KONCERT

Počas jesenného projektového týždňa bola v septembri pre žiakov vyhlásená súťaž o najlepšie inštalovanú výstavu zameranú na rok 1968 a 60. – 70. roky 20. storočia. V triedach sa v priebehu 3 dní ocitlo množstvo predmetov a vecí viažucich sa k obdobiu socializmu. Zhotovené boli aj informačné panely s fotografiami zobrazujúcimi príchod vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. V školskej knižnici sa potom z vybraných exponátov pripravila centrálna Výstavu 68, ktorá bola sprístupnená počas celého októbra všetkým žiakom Evanjelickej spojenej školy. Lektorov a výklad pre nich zabezpečili študenti septimy. Deti z MŠ a ZŠ mali najväčší záujem o čierno-biely televízor bez diaľkového ovládania, gramofón, na ktorom sa prehrávala dobová hudba, premietačku, fotoaparáty, telefón, dobovú tlač či bežné veci z domácnosti. Prezrieť si mohli aj výstavu kníh zo školskej knižnice so zameraním na udalosti v rokoch 1918, 1948 a 1968. Súčasťou výstavy bol aj sociálny projekt v spolupráci s OZ Malíček Kilo medveďov. Výťažok činil 250 €.  Celé oslavy vyvrcholili 25. októbra 2018. Žiaci pod vedením svojich profesoriek - S. Grestyovej, Ľ. Kónyovej, Ľ. Martičkovej a Z. Pulščákovej pripravili v školskej knižnici Koncert a Výstavu 68 pre žiakov, rodičov i priateľov školy. Program sa začal o 17. 00 hod. modlitbou duchovného správcu M. Oráča. Nasledovala zaujímavá prednáška riaditeľa školy M. Damankoša Osmičková mágia?, v ktorej sa venoval významným udalostiam v našich dejinách. Druhá časť bola v réžii žiakov, pričom sa striedala hudba so sprievodným slovom. Aj pri výbere piesní sme mali na pamäti výročia pripadajúce na rok 2018. Okrem iného odzneli: Kopala studienku, Kto za pravdu horí (1848), Nad Tatrou sa blýska, Pieseň šťastných detí (1948), Bratříčku, zavírej vrátka, Modlitba pre Martu (1968), či v „predvečer“ Pamiatky reformácie piesne od M. Luthera: Keby Pán Boh nebol s nami, Hrad prepevný. Celý večer bol sprevádzaný silnými emóciami. V závere pán riaditeľ poďakoval všetkým prítomným a rozlúčil sa s konštatovaním, že keby mu pred pár rokmi niekto povedal, že v jednom programe za sebou odznie pionierska pieseň a potom Hrad prepevný, tak by sa mu vysmial, považoval by to za nemožné. Chvála Bohu, tie časy sú už za nami.

-kó-


NÁVŠTEVA INOJAZYČNÉHO ODDELENIA KNIŽNICE P. O. HVIEZDOSLAVA

S októbrom sme sa v prvom ročníku a kvinte rozlúčili exkurziou do Inojazyčného centra Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove. Oboznámili sme sa s knižným fondom a možnosťami štúdia priamo v knižnici, s aktivitami, ktoré knižnica organizuje pre rôzne skupiny ľudí, ako sú napríklad besedy s native speakermi. Môže nám pomôcť pri hľadaní odbornej literatúry na mnohé školské projekty, vrátane ročníkových prác v ďalších rokoch, no najmä, máme možnosť požičiavať si zjednodušené verzie románov a aj zaujímavých faktografických kníh, dokonca aj učebníc a časopisov.

-gr-


BIELA PASTELKA

Dňa 21. septembra sa v našej škole konala zbierka Biela pastelka, počas ktorej sa vyzbierala suma 127,19 eur. V mene všetkých zrakovo postihnutých spoluobčanov ďakuje za spoluprácu a štedrosť Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

-km-


JESENNÝ PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ

V novom školskom roku sa jesenné projektové dni v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu realizovali 10. - 12.  septembra. Boli určené pre starších gymnazistov, žiaci prímy - tercie v tom istom čase absolvovali jazykový tábor z NEJ a ANJ so svojimi profesorkami v Tatrách (Veľký Slavkov).
Aktivity, ktoré sú zamerané na predmet Umenie a kultúra, sme obohatili o témy súvisiace so vznikom ČSR a životom v nej, skrášľovali sme si prostredie školy, mysleli sme i na sociálny projekt Kilo medvedíkov. Nechýbali odborné prednášky z UKL v knižnici, ktoré si pre žiakov pripravila Mgr. J. Krištanová. Spoločenskému tancu sa pod odborným vedením tanečného lektora venovali žiaci v telocvični v utorok a stredu.
Niektorí pracovali v sekciách, niektorí sa rozhodli absolvovať vyučovanie v triedach. Treba uviesť, že za každým ostal viditeľný kus práce. V hudobnej sekcii, ktorú viedli Mgr. S. Grestyová a Mgr. Z. Pulščáková sa objavili aj nové talenty, ktoré si pripravovali piesne na koncert pre verejnosť venovaný 100. výročiu ČSR. Chlapci prejavili záujem o prácu v dielni, kde s Mgr. M. Joščákom vyrábali stojany na kvety, ktoré sadili dievčatá pod vedením Mgr. M. Sedlákovej. ThDr. M. Oráč, PhD. pracoval s niekoľkými technicky zdatnými žiakmi na príprave videokvízov venovaných osmičkovým rokom. Využijeme ich v škole v novembri počas Dňa otvorených dverí. Bola vyhlásená súťaž venovaná inštalovaniu Výstavy 68 v jednotlivých triedach. Žiaci prinášali do školy predmety súvisiace s obdobím 60. - 80. rokov 20. storočia. Pripravovali nástenky venované 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, 100. výročiu vzniku ČSR. 1. miesto vyhrala septima, 2. m. II. A a sexta, 3. m. obsadila kvinta. Celý rok nás budú tešiť veršíky z Biblie, ktoré si jednotlivé triedy vybrali, a žiaci pod vedním Mgr. R. Čurlíkovej  ich namaľovali na vopred vybrané steny. Študenti  hodnotili projektové dni veľmi pozitívne a už sa tešia na jarnú blokovú výučbu.
Patrónmi projektového týždňa boli PhDr. Ľudmila Kónyová a Mgr. Jana Krištanová.                    Poďakovanie patrí aj Rade rodičov, ktorá činnosť žiakov finančne podporila.

-kó-


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018 / 2019

Nový školský rok sme s Božou pomocou začali 3. septembra v Chráme Svätej Trojice v Prešove Slávnostnými službami Božími. Vyše dvesto žiakov štvor- a osemročného štúdia sa stretlo v kostole o 10. 00 hod. aj so žiakmi 2. stupňa EZŠ. Kázňou slova Božieho prítomným poslúžil brat biskup VD ECAV, Slavomír Sabol. Po účasti na Večeri Pánovej, ktorú spolu s biskupom VD prisluhoval duchovný správca školy, ThDr. Matej Oráč, PhD., si prítomní, medzi ktorými nechýbali ani absolventi školy, vypočuli príhovor riaditeľa školy PhDr. Mariána Damankoša, PhD. Pripomenul výročie 100 rokov od vzniku ČSR, ale i rok 1968. Zvlášť privítal žiakov prímy a prvého ročníka. Po slávnostnom otvorení nového školského roka zaželal všetkým požehnaný a úspešný školský rok. Službami Božími nás sprevádzala školská kapela pd vedením Mgr. Ľ. Martičkovej.


 

Organizačné zložky: