Aktuálne informácie k prijímaniu žiakov do EZŠ a EKG

Evanjelická základná škola
Milí rodičia,
Zápis žiakov  do 1. ročníka bude prebiehať elektronicky. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU. Link bude aktívny 1.4.2021.

Do 1. ročníka môžeme v 2 triedach prijať spolu 44 žiakov. Bližšie informácie aj podmienky zápisu si môžete prečítať tu.

Videá zo života školy si pozrite na stránke https://esspo.sk/ezs-1-stupen/ezs-1-stupen-1-4-rocnik.html.

 

Evanjelická materská škola

Prijímanie detí do EMŠ sa uskutoční podľa schválených Kritérií prijímania detí do EMŠ na školský rok 2021/2022.

Zákonný zástupca dieťaťa doručí vyplnenú prihlášku na adresu školy v termíne do 31.05.2021.

Prihlášku je možné zaslať poštou, osobne vhodiť do poštovej schránky na vstupných dverách školy alebo naskenovanú emailom na skola@esspo.sk.

Bližšie informácie aj podmienky prijatia si môžete prečítať tu.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 3.5.2021 a 10.5.2021 so začiatkom o 900.

Do 1. ročníka 4-ročného gymnázia môžeme prijať 25 žiakov. Prihlášku je potrebné poslať do 8.4.2021.

Do 1. ročníka 8-ročného gymnázia môžeme prijať 18 žiakov. Prihlášku je potrebné poslať do 8.4.2021.

Bližšie informácie aj podmienky prijímacieho konania si môžete prečítať tu.