Biela pastelka 2020

V stredu 23. septembra 2020 zrealizovali členovia ŽŠR s Mgr. Zuzanou Kmecikovou počas 1. a 2. vyučovacej hodiny zbierku "Biela pastelka". Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky, alebo svojou dobrovoľnou pomocou robíme veľkú vec – pomáhame niekomu zmeniť život k lepšiemu. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, aby mohli  žiť čo najkvalitnejší a samostatný život. Aj vďaka nášmu príspevku môžu sociálni pracovníci pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím zlepšiť a skvalitniť ich život.Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, ĎAKUJEME!
Mgr. Z. Kmeciková