Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Cirkevné zákony a nariadenia

Stratégia rozvoja školstva v ECAV na Slovensku

Zmeny v CPP týkajúce sa evanjelického školstva

Účinnosťou cirkevného zákona č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva, boli zrušené nasledujúce cirkevno-právne predpisy:

a, Cirkevný zákon č.3/2006 o cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva v znení cirkevného zákona č. 2/2007

b, Cirkevné nariadenia GP o duchovných správcoch č.3/1999 a 4/2007

c, Cirkevné nariadenie o školských dekanoch č.2/2006

d, Štatúty Metodických centier

e, Oznámenie č.2/1993 o školských výboroch - uznesenie generálneho konventu č.16/93

Cirkevný zákon č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva bol uverejnený v Zbierke cirkevno právnych predpisov čiastka 2/2010 20. októbra 2010. Predmetný zákon je na stranách 19 - 26.

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy