Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Cirkevné zákony a nariadenia

Stratégia rozvoja školstva v ECAV na Slovensku

Zmeny v CPP týkajúce sa evanjelického školstva

Účinnosťou cirkevného zákona č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva, boli zrušené nasledujúce cirkevno-právne predpisy:

a, Cirkevný zákon č.3/2006 o cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva v znení cirkevného zákona č. 2/2007

b, Cirkevné nariadenia GP o duchovných správcoch č.3/1999 a 4/2007

c, Cirkevné nariadenie o školských dekanoch č.2/2006

d, Štatúty Metodických centier

e, Oznámenie č.2/1993 o školských výboroch - uznesenie generálneho konventu č.16/93

Cirkevný zákon č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva bol uverejnený v Zbierke cirkevno právnych predpisov čiastka 2/2010 20. októbra 2010. Predmetný zákon je na stranách 19 - 26.

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!