Covid karanténa - príkaz riaditeľa školy č. 28/2020 a č. 30/2020

Opatrenia

Prerušujem vyučovanie v Evanjelickej základnej škole (1.-9. ročníka) na piatok 16.10.2020 z dôvodu karantény (žiaci majú riaditeľské voľno). Vyučovanie pokračuje v pondelok 19.10.2020 riadnym spôsobom (prezenčne) podľa rozvrhu.

 

Prerušujem vyučovanie v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu (I.O-IV.O) na piatok 16.10.2020 a pondelok 19.10.2020 z dôvodu karantény (žiaci majú riaditeľské voľno). Od 20.10.2020 prechádzajú triedy I.O - IV.O na dištančné vzdelávanie.

Príkaz riaditeľa školy č. 28/2020

Príkaz riaditeľa školy č. 30/2020