EKG 4-ročné, aktivity

Študentská konferencia

V školskom roku 2017/2018 pripravovali, konzultovali a obhajovali žiaci ročníkové práce v triedach II.A, III.A,VI.O a VII.O. Celkovo to bolo 87 žiakov. Výber tém sa uskutočnil v októbri 2017. Tému si žiaci dohodli s konzultantom samostatne, alebo si vybrali  z ponuky na nástenke, kde boli uvedené aj pokyny k práci.

Organizačné zložky: 

Zo žiakov absolventi

25. máj sa v EKG niesol v slávnostnej atmosfére. Žiaci IV. A a VIII. O si po  úspešnom zložení maturitnej skúšky v rámci slávnostných služieb Božích v Chráme Svätej Trojice prevzali maturitné vysvedčenia z rúk svojich triednych učiteľov Mgr. E. Beňovej a Mgr. S. Grestyovej.

Organizačné zložky: 

Maturita 2018

Maturita 2018 – ústna časť maturitnej skúšky sa konala  v dňoch 21. - 22. 5. O tom, že maturanti boli úspešní, svedčí aj fakt, že sme dosiahli vynikajúce výsledky v externej časti MS. Zo SJL: priemer školy: 68,94% oproti celoslovenskému priemeru 54,7 % znamenal, že škola dosiahla v predmete percentil 92,2. EKG teda patrí medzi 7,8 %  škôl na Slovensku s najlepšími výsledkami z externej časti maturitnej skúšky zo sjl.

Organizačné zložky: 

Milujem svoje mesto

Do 2. ročníka celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave Prešova, sa 21. mája zapojilo aj naše gymnázium. Študenti a pedagógovia boli nápomocní pri skrášlení Prešova. Zveľaďovala sa Hlavná ulica, Sabinovská, Levočská..., tiež Sídlisko III., Šváby, Solivar, Šidlovec, vstup do nemocnice, Kalvária, Delňa aj Velodrom. Projekt koordinovala Mgr. I.

Organizačné zložky: 

Zamestnanecký seminár ESŠ

Na to, aby si naši učitelia dokázali svedomito plniť všetky svoje úlohy, potrebujú pravidelne nabrať nové sily a energiu. Túto možnosť im každý rok ponúka aj zamestnanecký seminár, ktorý strávili v tomto roku počas májového víkendu v malebnom Liptove.

Organizačné zložky: 

Schulbrücke Europa

V dňoch 1. – 9. 3. 2018 sa vybraní žiaci z tried VII.O a VI.O pod vedením Mgr. J. Kožlejovej zúčastnili projektu SCHULBRÜCKE EUROPA. Našimi žiakmi obľúbený projekt sa konal v Naumburgu (SRN) a niesol sa v znamení otázok týkajúcich sa transformácie Európy. „Odkiaľ? Kam?“ boli najčastejšie otázky, ktoré si žiaci museli klásť.

Organizačné zložky: 

Jarné projektové dni 2018

   Ani počas tejto jari u nás nemohol chýbať „Jarný projektový týždeň“. Teraz sa však v dňoch 26.3-28.3.2018 niesol nielen v duchu umenia, ale i vedy a výskumu, a tak mali naši študenti možnosť zažiť fyziku, chémiu a biológiu trochu inak ako na klasickom vyučovaní. V rámci predmetu Umenie a kultúra zas študenti EKG vytvárali ekologické a humánne reklamy, porovnávali vysokú a nízku kultúru, skúmali vývoj módy v dejinách umenia a pozreli sa i na názory filozofov na krásu v Starovekom Grécku.

Organizačné zložky: 

Noc v škole

   16. marca mohli žiaci našej školy ostať v nej po druhýkrát počas celej noci v tomto školskom roku. Prišlo ich 83.  Novinkou bolo, že k žiakom EKG sa pripojili aj 18 žiaci EZŠ 2.  Kazateľom bol Slavomír Slávik - riaditeľ Evanjelizačného strediska v Prešove. Program v rámci budovania ekumenických vzťahov obohatila hudobná skupina: MACH (Cirkev bratská v Prešove). Čo všetko sa dalo počas 1 noci stihnúť?

Organizačné zložky: 

Stránky