EKG 4-ročné, prijímacie skúšky

Výsledky prijímacieho konania EKG4

Výsledky prijímacieho konanie v 1. kole - každý zákonný zástupca dostal oznámenie o pridelenom kóde, pod ktorým je uvedený uchádzač o štúdium. Rodičia, ktorým kód žiaka nebol z rôznych dôvodov doručený, sa môžu informovať u pani zástupkyne emailom: benova@esspo.sk alebo telefonicky:  0915 651 991.
 
 
Organizačné zložky: