EKG 4-ročné, projekty

Biela pastelka

     Dňa 21. 9. 2018, sa v našej škole konala zbierka Biela pastelka, počas ktorej sa vyzbierala suma 127,19 eur. V mene všetkých zrakovo postihnutých spoluobčanov ďakuje za spoluprácu a štedrosť Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

-km-

Organizačné zložky: 

Sociálny projekt 2017 - Sociálna tombola

   Už od 4. decembra predávala v škole  Mgr. Zuzana Kmeciková tombolové lístky na Sociálnu tombolu, ktorej žrebovanie sa uskutočnilo 22. 12. 2017 o 11. 00 hod. počas vianočných školských služieb Božích. Žiaci si mohli zakúpiť max. 10 lístkov, cena jedného bola 0, 50 €. Okrem zakúpenia lístkov mohli záujemcovia prispieť aj dobrovoľnou sumou. Spolu sme v ESŠ vyzbierali 1356, 12 eur. Finančné prostriedky boli zaslané na účet adresáta p. Lukáša Mariňáka.

Organizačné zložky: 

Sociálny projekt 2016 - Vernisáž

   V piatok 9. 6. sa od 16. 30 hod. v Evanjelickej spojenej škole konala vernisáž spojená s predajom obrazov a umeleckých fotografií, ktoré naši žiaci vytvorili počas projektového týždňa blokovej výučby Umenia a kultúry alebo na hodine výtvarnej výchovy. Výťažok z predaja obrazov a fotografií, ktorý činil 550 eur, bol rozdelený medzi denné stacionáre pre seniorov v Chmeľove a vo Vranove nad Topľou.

Organizačné zložky: 

Stránky