EKG 4-ročné, súťaže

Za krásu slova

     V Súkromnej strednej odbornej škole ELBA v Prešove sa 21. 3. 2019 konalo krajské kolo súťaže Za krásu slova. Organizátorom súťaže bola Krajská rada Matice slovenskej v Prešove, Úrad PSK – odbor školstva, Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Bardejove, Súkromná stredná odborná škola ELBA v Prešove a Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove. Tohtoročná súťaž sa niesla v duchu 170. výročia narodenia významného slovenského literáta – Pavla Országha Hviezdoslava.      

Organizačné zložky: 

Duchovná pieseň 2019

     V apríli sa v našej škole uskutočnila súťaž Duchovná pieseň, ktorej víťazi nás každoročne reprezentujú v Martine. Sme vďační všetkým spevákom a sprevádzajúcim muzikantom za snahu, odhodlanie vystúpiť pred publikom a za umelecký zážitok. Vážime si všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať a slúžiť. Za gymnázium na celoslovenské kolo postupujú Marcela Šuščáková z Tercie a Katarína Cinová z II.A.

-gr-

Organizačné zložky: 

Mini Innovation Camp - súťaž Ja Slovensko

      JA Slovensko v spolupráci s Monsanto Fund pripravilo v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní súťaž Mini Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila v stredu 30. januára 2019 v Košiciach, v čase od 8:45 do 15:00, v priestoroch spoločnosti T-Systems na ulici Moldavská cesta 8. Súťaže sa zúčastnilo 24 študentov stredných škôl. Zastúpenie mala aj naša škola vďaka školskej firme, ktorú zastupovali naše dve žiačky - Pavlína Hanzová zo VII.O a Vaneska Bujková z III.A, pod vedením Mgr. Anny Demčákovej a Mgr. Jany Gregovej.

Organizačné zložky: 

Olympiáda z NEJ - okresné a krajské kolo

   14. 2. 2019 sa naše študentky Pavlína Hanzová zo VII.O a Soňa Zekuciová zo VI.O zúčastnili v Poprade krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Soňa obsadila vo svojej kategórii 2. miesto a Pavlína 5. miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

-pk nej-

Organizačné zložky: 

Olympiáda ľudských práv

V decembri sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, do ktorého sa zapojili žiaci III. A a septimy. A ako to celé dopadlo?

I. miesto: Pavlína Hanzová  (VII.O)
II. miesto: Timotej Benjamín Jurčo (VIII.O)
III. miesto: Ivana Gimerová (VIII.O)
 
Pavlíne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.
Organizačné zložky: 

Geografická olympiáda

     Školské kolo geografickej olympiády v kategórii E a F sa v našej škole uskutočnilo 6.12.2018. Žiaci I.O, II.O a III.O (13 žiakov z EKG ) spolu so žiakmi EZŠ súťažili vo vedomostiach zo všeobecnej geografie ako aj vybratých tém:  Najväčšie nížiny sveta, Doprava Slovenska. Súťaž pozostávala z teoretickej, praktickej časti a otázok z miestnej krajiny.
V kategórii E sa na
Organizačné zložky: 

Školské kolo Olympiády zo sjl

KAT. C

5. novembra sa konalo školské kolo Olympiády zo SJL kat. C. Zúčastnili sa ho žiaci tercie. Tešíme sa, že medzi nimi boli aj úspešní riešitelia. Víťazi školského kola:

1. m.: Klára Birošová
2. m.: Marcela Šuščáková
3. m.: Tamara Gajdošová   

Kláre blahoželáme a držíme palce na okresnom kole 28. 11. 2018!

Organizačné zložky: 

Nenápadní hrdinovia

Naši študenti Tobiáš Cingeľ (VII.O) a Timotej Jurčo (VIII.O) sa spolu so svojím učiteľom a duchovným  správcom školy ThDr. Matejom Oráčom, PhD. zúčastnili v Bratislave študentskej konferencie NENÁPADNÍ HRDINOVIA 2018!

Organizačné zložky: 

Shakespeare memorial

   Dňa 21.11.2018 sa žiačky Soňa Gregová III.O, Júlia Ondriová III.O, Paulína Hanzová VII. O zúčastnili krajského kola súťaže Shakespeare's Memorial, ktorá je zameraná na recitovanie prózy a poézie v anglickom jazyku. Vo veľmi silnej konkurencii sa podarilo žiačke Soni Gregovej, ktorú na súťaž pripravovala Mgr. M. Voľanská, umiestniť na 3. mieste v prednese prózy v 2. kategórii.

Organizačné zložky: 

Regionálne, krajské a celoštátne kolo v moderovaní - Sárova Bystrica

Celoštátne kolo súťaže v moderovaní

29. - 30. decembra sa konalo v Banskej Bystrici celoslovenské kolo v moderovaní Sárova Bystrica. Z našej školy sa ho zúčastnili Jakub Marton (septima) ako súťažiaci a PhDr. Ľ. Kónyová, ktorá bola aj Jakubovým respondentom (hosťom) v súťažnom kole interview. Teší nás, že Jakub Marton obsadil 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Organizačné zložky: 

Stránky