Žiacka školská rada

ZLOŽENIE ŽIACKEJ ŠTUDENTSKEJ RADY

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020


Predseda: Natália PETROVÁ

Podpredseda: Lenka BROZMANOVÁ

Minister kultúry: Soňa ŽIDOVÁ

Minister masmédií: Debora SOKOLOVÁ

Minister športu: Rastislav ĎURICA

Minister komunikácie: Soňa ZEKUCIOVÁ

Minister duchovných vecí: Šimon ČOP

Zapisovateľ:  Ján ČURLÍK


PREDSEDOVIA TRIED:

I.O: Ela Majerníková

II.O: Emma Pelecová

III.O: Damián Cingeľ

IV.O: Ester Iľková

VI.O: Andrea Mušková

VII.O: Natália Lukáčová

VIII.O: Pavlína Hanzová

I.A: Timotej Varga

II.A: Dorián Vrbovský

III.A: Katarína Gočová

IV.A: Ivana Jakubová


Štatút Žiackej školskej rady

Organizačné zložky: