Zo života školy (EKG4)

Slávnostnými službami Božími sme v piatok 26. júna 2020 o 10,30 hod. v Chráme Svätej Trojice v Prešove ukončili tento netradičný školský rok 2019/2020.
TOP Finále súťaže školských firiem o postup do európskej súťaže Company of the Year Competition sa konalo 16. júna 2020.
V stredu 27. mája 2020 sa v Chráme Svätej Trojice v Prešove od 11. 00 hod. konali slávnostné služby Božie pri príležitosti ukončenia štúdia študentov oktávy a IV. A triedy.
V piatok  28. februára 2020 strávili naši žiaci noc v škole.
V dňoch 24. až 28. februára 2020 na našej škole prebiehal antistretový týždeň. Ak bol žiak oblečený v téme dňa, bol oslobodený od skúšania.
Od 16. do 21. februára naši žiaci absolvovali Lyžiarsky výcvikový kurz v Tatranskej Lomnici.  
14. februára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z dejepisu.
13. februára 2020 nás na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka úspešne reprezentovala Pavlína Hanzová z oktávy. V silnej konkurencii 25 škôl z celého kraja obsadila pódiové 3.
3. Školský ples EKG sa uskutočnil 7. februára 2020 v reštaurácii Lietadlo (Podlipníky), za účasti 165 profesorov, študentov, absolventov a priateľov Evanjelického kolegiálneho gymnázia.

Stránky