EKG 8-ročné, aktivity

Jarný projektový týždeň

   Naši študenti si pred odchodom na veľkonočné prázdniny ešte stihli užiť aj ďalší „JARNÝ PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ“. V dňoch 15. – 17. apríla 2019 sa v DAD-e zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci, okrem toho nakrúcali EKO reklamy, skúmali vývoj módy v dejinách umenia, prezentovali slovenské ľudové umenie, predstavovali najnovšie problémy vedy a výskumu.

Organizačné zložky: 

MAREC – mesiac knihy

    Aké je to byť spisovateľom? To si mohli 13. marca vyskúšať žiaci I.,  II. a III.0 triedy EKG, ktorých úlohou bolo vytvoriť vlastnú knihu – leporelo s názvom „Z rozprávky do rozprávky“. Úlohou každého žiaka bolo vymyslieť a správne gramaticky napísať svoj vymyslený alebo obľúbený príbeh. A že to nie je vôbec jednoduché, zistili žiaci hneď na začiatku svojej práce. Postupom času však deti popustili „uzdu“ svojej fantázie a pri svojej tvorbe úplne stratili pojem o čase.

Organizačné zložky: 

Divadlo FYZIKY

     To, že fyzika je naozaj úžasná veda, sa mohli na vlastné oči presvedčiť žiaci II.O triedy Evanjelického kolegiálneho gymnáziá.  V rámci 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc zažili 7. marca v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice vystúpenie Úžasného divadla fyziky z Brna s názvom „Science show Divadla fyziky“. Každé vystúpenie tohto divadla má ústrednú tému, príbeh a myšlienku. Tou boli tento rok „Farbičky“.

Organizačné zložky: 

Slávnostné služby Božie

     Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami a prázdninami sme sa stretli spoločne na mládežníckych službách Božích EKG, ktoré mali slávnostný ráz. Uskutočnili sa v piatok 21. 12. 2018 o 11:00 hod.v Chráme Sv. Trojice v Prešove. Spolu so svojimi pedagógmi si žiaci EKG, EZŠ 2. stupňa, ako aj mnohí absolventi EKG vypočuli kázeň konseniora ŠZS Mgr. M. Cingeľa.

Organizačné zložky: 

Vianočná burza kníh

   Vianočná burza kníh, ktorá sa konala 17. – 18. decembra 2018  školskej knižnici, - dnes už možno povedať VYDARENÁ akcia. Potvrdilo sa síce, že knihy patria medzi najobľúbenejšie vianočné darčeky, ale mnohí si prišli kúpiť knihu na čítanie pre seba. Do burzy bolo ponúknutých na predaj 236 kníh. Koľko sa predalo? Počas prestávok za dva dni neuveriteľných 140 kníh. V našej školskej knižnici to jednoducho žije!

Organizačné zložky: 

Skúška DSD z NEJ

     Študenti oktávy absolvovali v novembri a v decembri písomnú a ústnu skúšku DSD II. Ide o skúšku uznávanú na celom svete, vrátane jej akceptácie na univerzitách a vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách. Získaním tohto certifikátu nadobúdajú študenti osvedčenie o znalosti nemeckého jazyka na úrovni B2/C1. Všetkým úspešným študentom srdečne blahoželáme!

-nej-

Organizačné zložky: 

KPR nie je skratka pre kapra

     KPR je kardiopulmonálna resusitácia. Ide o obnovenie dvoch životne dôležitých funkcií organizmu a to srdcovej činnosti a dýchania. Je mnoho situácií, keď je potrebné človeku pomôcť a zaujímať sa, či nie je ohrozený jeho život. Aj preto sme radi privítali iniciatívu pedagogičky Strednej zdravotnej školy v Prešove (http://www.szspo.sk/sk/) pani PhDr.

Organizačné zložky: 

Domino víkendovka

V dňoch 30.11.- 2.12. sa konala pravidelná DOMINO víkendovka vo Veľkom Slavkove. 49 žiakov pod dozorom p. Oráča a p. Zakarovskej strávilo skvelý čas pri hrách, témach, rozhovoroch a rôznych iných aktivitách. Témou víkendovky boli múry v našom vnútri, ktoré nám bránia v slobodnom živote a skutočnom vzťahu s Pánom Bohom. Účastníci zažili veľa zábavy, kvalitného času a premýšľania.

Organizačné zložky: 

Stránky