Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

EKG 8-ročné

2017/2018

Úspechy našich žiakov v krajských kolách predmetových olympiád 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 1. m.  Pavol Frankovský (VIII. O) - 7. m. v celoštátnom kole

Olympiáda z nemeckého jazyka - 1. m.  Zdenko Čurlík (VIII. O) - 2. miesto v celoštátnom kole
                                                      2. m. Pavol Frankovský (VIII. O)

Olympiáda z anglického jazyka - 3. m. Helena Marino (VI. O)

Olympiáda ľudských práv - 2. m.  Tatiana Fenušková (IV. A) - postup do celoštátneho kola

Olympiáda z geografie - 4. m.  Alex Bekeč (VII. O) - 7. m. v celoštátnom kole

Blahoželáme a ďakujeme žiakom aj ich učiteľom za vzornú reprezentáciu školy!

 


JÚN

7. - študentská školská konferencia
7.- 8. - Literárny Kežmarok
8. - 15. Weimar
15. - vodný futbal
20. - 22. . - Dejepisná exkurzia: I. A, kvinta
                - exkurzia Osmičkové roky: II. A, sexta
                - školské výlety
22. - VIDIECKY PARLAMENT (3. - 4. hod. OBN)
26. - voľby do ŽŠR
      - casting do školskej kapely
26. - 29. - školské výlety (max. 2 dni)
29. 1. hod. - odovzdanie vysvedčení
      9. 00 - slávnostné služby Božie v Chráme Svätej Trojice v Prešove

MÁJ

14. a 17. - prijímacie skúšky do EKG

3. - TRIEDNE AKTÍVY o 16. 00 hod.
    - krajské kolo Hviezdoslavov Kubín
4.- KOMPARO - testovanie I. O
   - vyhodnotenie súťaže Vivat Georgius Tranoscius v Liptovskom Mikuláši
   - národné kolo súťaže Duchvná pieseň v Martine
11. - ROZLÚČKA S MATURANTMI  
      - regionálne kolo v rétorike
14. - 18. - akademický týždeň
16. - 17. návšteva partnerskej školy v
Nyiregyháze v Maďarskej republike
16. - preberanie certifikátov DSD II v Košiciach 

21. - 22. - MATURITNÉ SKÚŠKY
21. - Milujem svoje mesto - dobrovoľnícka aktivita (I. O - VI. O, I. A - II. A)
22. - OŽAZ
(I. O - VI. O, I. A - II. A)
21. - 23. - KOŽAZ pre žiakov III. A a VII. O

25. - Slávnostné služby Božie o 11. 00 hod. v Chráme Sv. Trojice - vyradenie absolventov EKG
      - celoslovenské kolo Biblickej olympiády ECAV

APRÍL

4. - začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách (7:45 - služby Božie v Chráme Svätej Trojice v Prešove)
5.- 6.
 celoslovenské kolo Olympiády zo SJL v Bratislave 
6.  - riaditeľské voľno z dôvodu osláv Dňa učiteľov
    
- regionálne kolo HK SŠ
7. – Svetový deň zdravia – meranie krvného tlaku a glykémie
13. - 15. - Domino víkendovka vo Veľkom Slavkove   
prihláška víkendovka domino jar  2018
20. - Seniorátne a školské kolo Biblickej olympiády ECAV v ESŠ
21.- 28. -  Remscheid (výmenný pobyt žiakov v Nemecku)
22. - Deň Zeme - ZBER:

Viečka a tetrapacky SABI - donáška do školy 16.-19.04.2018
Hliníkové fólie - pred Dňom Zeme – donáška do školy 16.-19.04.2018

MAREC

1.- 9. Schulbrucke Europa v Nemecku
4. - zimné korčuľovanie ICE Aréna Prešov
5. Začiatok vyučovania po prázdninách 
6. Triedne aktívy EKG od 16.00 hod. v triedach

6. 
- Kúzelná fyzika II.O, IV.O (3. - 4. h.)
9. – školské kolo Hviezdoslavov Kubín (OG) po 5. hod. v školskej knižnici

13. - 15. EČ a PFIČ maturitnej skúšky
13. - DJZ: predstavenie Nikolaj Šuhaj Lúpežník (I. O - VII. O, I. A - III. A)  o 10.00 hod.
14. I. O - IV. O sa učí podľa určeného rozvrhu, I. A - III. A, V. O - VII. O - udelené riaditeľské voľno

16. - 17. Noc v škole prihláška na noc v škole ekg a ezš 2. stupeň marec  2018
19. Matematický klokan
     - florbal žiačok SŠ
22. - 23. okresné kolo Hviezdoslavov Kubín (OG)
22. - školské kolo HK SŠ
23.-25. celoslovenské kolo Geografickej olympiády v Bratislave
25.-26.  
celoslovenské kolo Olympiády z NEJ v Bratislave 
26. – 28. 03. Jarný projektový týždeň EKG
28. Čo vieš o hviezdach

 

FEBRUÁR

1. - odovzdávanie výpisov / vysvedčení (na 6. vyučovacej hodine)
    -  ŠKOLSKÝ PLES EKG o 19. 00 hod.

2. 2. - POLROČNÉ PRÁZDNINY (začiatok vyučovania po prázdninách 5. 2. 2018)
5.- 9.  Lyžiarsky výcvikový kurz na Orave (III. O, V. O, I. A)
5. - 9. Antistresový týždeň (ŽŠR)

pondelok - šatka/klobúk/šiltovka (musí to byť na hlave)
utorok - tepláky
streda - reflexná vesta
štvrtok - košeľa
piatok - župan
6. - 7. Generálna MS E-test zo SJL a MAT 
6. - Geografická olympiáda
- okresné kolo kat. E, F, G (ZŠ Kúpeľná)
7. - Olympiáda zo SJL - krajské kolo

        Prezentácia VŠ – roadshow - výchovný poradca a maturitné triedy
 8. - Olympiáda ľudských práv - krajské kolo
9. - Geografická olympiáda - krajské kolo
12. - florbalový turnaj žiakov SŠ - okresné kolo
14. - Olympiáda z ANJ - krajské kolo
15. - Dejepisná olympiáda - OG - okresné kolo
      - Olympiáda z NEJ - krajské kolo

16. VALENTÍNSKA POŠTA
19. - vedecké dielne onkológie
     - DEBATIÁDA z NEJ
22. - pilotná skúška DSD I z NEJ

23. - Noc v škole EKG + EZŠ 2 
- preložená na 16. 3. 2018

26. 2. - 2. 3. - jarné prázdniny (začiatok vyučovania v pondelok 5. 3. 2018)

 

JANUÁR

7. - zimné korčuľovanie ICE Aréna Prešov 
18. 
- okresné kolo Olympiády z NEJ 
23. - prednáška k Dejepisnej olympiáde (ZŠ  Šrobárova)
31. - okresné kolo Šaliansky Maťko

1. 2. - odovzdanie výpisov/vysvedčení na 6. vyučovacej hodine
2. 2. - POLROČNÉ PRÁZDNINY
Začiatok vyučovania 5. 2. 2018

V januári nás ešte čaká:
- okresné kolo Olympiády z ANJ
- školské kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ

DECEMBER

1. - 3. - Domino víkendovka
4. 
- školské kolo Olympiády zo SJL 
8. - školské kolo Olympiáda ľudských práv

8. - volejbalový turnaj (ŽŠR, profesori) 
11. - 12. - DSD II. ústna skúška 
11. - 15. - Maratón písania listov (OBN, DEJ)
14. - školské kolo Pytagoriády (I. O, II. O)
20. - hokejový zápas rodičia a učitelia vs. žiaci ESŠ

22. - slávnostné služby Božie s prisluhovaním VP o 11. 00 hod. v Chráme Sv. Trojice v Prešove. Počas Služieb Božích bola vylosovaná aj sociálna tombola (výsledková listina).

V decembri nás ešte čaká:
- školské kolo Dejepisnej a Geografickej olympiády
- školské kolo Šaliansky Maťko

 

NOVEMBER

2. - Kúzelná fyzika (I. A a V. O)
2. - 9.
- pobyt v zahraničí: Grossengotern v Nemecku
4. -
spoločné korčuľovanie ESŠ (miesto: Ice Aréna pod Kalváriou, čas: 16:50-17:50, cena: 0,50
€/žiak)
7. - DSD II. pilot
8. - otvorené hodiny slovenského jazyka
9. - stolný tenis, družstvá žiačok SŠ

9. - 10. - Diakonia - potravinová zbierka (ŽŠR) v TESC-u
16. -
exkurzia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (maturanti BIO, III. A, VII. O)
      - KOMPARO - IV. O (1. - 3. hod.)
20. - šk. kolo ONEJ

24. - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
28. - DSD II z NEJ, pís.
      - návšteva planetária (I. A a V. O)

     
 - KONZULTAČNÉ HODINY S VYUČUJÚCIMI k 1. štvrťroku od 16. 00 - 17. 00 hod. Triednych učiteľov nájdete v kmeňových triedach, ostatných vyučujúcich v predmetových kabinetoch.
29. - okr. kolo OSJL kat. C
      - šk. kolo OANJ

V novembri nás ešte čaká:
- vychádzka do Britského centra I.A
- začiatok SOCIÁLNEJ TOMBOLY (predaj lístkov)

 

OKTÓBER

5. - 6. - exkurzia Bratislava - Viedeň 2017 (pre končiace ročníky)
          - exkurzia Krakov - Osvienčim

6. - 8. - víkendový seminár pre I. A a V. O vo Veľkom Slavkove 

20. - súťaž v moderovaní (krajské kolo)

23. - Deň M. R. Štefánika - Medzinárodný deň knižníc

23. - 24. - vedomostná súťaž o reformácii, celoslovenské kolo v Banskej Bystrici

23. - inštalácia Vernisáže prác žiakov školy v priestoroch BÚ VD ECAV na Slovensku

25. - školská akadémia k 500. výročiu reformácie, Dvorana BÚ VD ECAV 
o 11. 00 hod. predstavenie pre študentov
o 17. 00 hod. predstavenie pre rodičov a verejnosť

27. - slávnostné služby Božie s prisluhovaním VP o 11. 00 hod.

31. - Pamiatka reformácie

Jesenné prázdniny: 30. - 31. 10. Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok). 

V októbri nás ešte čaká:
2. - Svetový deň bez násilia
10. - Svetový deň duševného zdravia
13. - stužková slávnosť IV. A
20. - stužková slávnosť VIII. O

SEPTEMBER

 

4. 9. - 10:00 - mládežnícke služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou pre EKG a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy v evanjelickom a. v. Chráme Sv. Trojice (po skončení SLB idú žiaci I. O do školy s triednou učiteľkou, ostatní žiaci idú domov).

5. 9.  - 1. - 3. hodina: triednické hodiny, 4. - 5. hod. podľa rozvrhu.   

7. 9. - 16:00 Plenárne zasadnutie RZ EKG v knižnici ESŠ, po skončení triedne aktívy v jednotlivých triedach.

9. 9. - výlet na Kapušiansky hrad

12. 9. - účelové cvičenie OŽAZ

13. - 14. 9. jesenný projektový týždeň

14.  9.  - grilovačka EKG 14. 00 - 16. 30 hod.  informovaný_súhlas_grilovačka_ekg_14._september_2017

           - večerný amfiteáter 20. 00 - 23. 00 hod. prihláška na večerný amfiteáter ekg 14. 9. 2017

22. 9. - Noc v EKG  prihláška na Noc v škole ekg september 2017

27. - 29. 9. - Prešov číta rád - besedy so spisovateľom

29. 9. - IMATRIKULÁCIA

- medzinárodné kolo Jugend debattiert international - Talin

Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia