Jarný projektový týždeň

   Naši študenti si pred odchodom na veľkonočné prázdniny ešte stihli užiť aj ďalší „JARNÝ PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ“. V dňoch 15. – 17. apríla 2019 sa v DAD-e zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci, okrem toho nakrúcali EKO reklamy, skúmali vývoj módy v dejinách umenia, prezentovali slovenské ľudové umenie, predstavovali najnovšie problémy vedy a výskumu.
   Maturanti mali možnosť zúčastniť sa prednášky k finančnej gramotnosti, ktorú viedla lektorka z Partners Group. V rámci prírodovedných predmetov si fyziku, chémiu a biológiu žiaci zažili inak ako na klasickom vyučovaní, neminuli ich rôzne hókusy-pókusy, či ozajstná pitva. Malí EKG-čkári zas čarovali na fyzike spolu s bratom farárom J. Velebírom, vyrábali a prezentovali svoje projekty. Aj táto jar teda priniesla veľa nových nápadov a kreatívnych diel.

-jk-

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: