Oznamy a výsledky

Výsledková listina prijímacích skúšok EKG8

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium bude zákonnému zástupcovi zaslané prostredníctvom informačného systému základnej školy (EduPage) alebo poštou najneskôr 23.06.2020.

Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka osemročného štúdia v šk. r. 2020/2021 bude prebiehať tak, že zákonný zástupca uchádzača do 24. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (Záväzné potvrdenie o ne-nastúpení do EKG). Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (je prílohou rozhodnutia) je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

V prípade, že žiak nebude v predpísanom termíne zapísaný na štúdium v strednej škole, stráca toto rozhodnutie platnosť.


Výsledky 1. kola prijímacích skúšok na osemročné štúdium na EKG

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok na osemročné štúdium na EKG

 


Rozhodnutie ministra školstvahttps://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-zverejnilo-terminy-a-podmienky-skusok-na-osemrocne-vzdelavacie-programy-a-podmienky-konania-dalsich-skusok-na-strednych-skolach/


Prihlášky na osemročné gymnáziá a stredné školy je možné podať do 15. mája 2020.

 

Organizačné zložky: 
Podkategória: