Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

EKG 8-ročné, súťaže

Ne, 16/12/2018 - 23:03
Pytagoriáda - školské kolo

   Vo štvrtok 13. decembra sa konalo školské kolo 40. ročníka Pytagoriády kategórií P6, P7 a P8., ktoré zorganizovalo PK prírodovedných predmetov. Úlohou súťažiacich  bolo čo najrýchlejšie v časovom intervale 60 minút vyriešiť 15 matematických úloh. Súťažiaci, ktorý správne vyriešil aspoň 10 úloh, sa stal úspešným riešiteľom.  Ak úlohy vyriešil v kratšom čase ako 60 minút, získaval za každé ušetrené 4 minúty bod navyše za čas.

Po, 03/12/2018 - 00:38
Shakespeare memorial

   Dňa 21.11.2018 sa žiačky Soňa Gregová III.O, Júlia Ondriová III.O, Paulína Hanzová VII. O zúčastnili krajského kola súťaže Shakespeare's Memorial, ktorá je zameraná na recitovanie prózy a poézie v anglickom jazyku. Vo veľmi silnej konkurencii sa podarilo žiačke Soni Gregovej, ktorú na súťaž pripravovala Mgr. M. Voľanská, umiestniť na 3. mieste v prednese prózy v 2. kategórii.

Po, 03/12/2018 - 00:37
Školské kolo Olympiády zo sjl

KAT. C

5. novembra sa konalo školské kolo Olympiády zo SJL kat. C. Zúčastnili sa ho žiaci tercie. Tešíme sa, že medzi nimi boli aj úspešní riešitelia. Víťazi školského kola:

1. m.: Klára Birošová
2. m.: Marcela Šuščáková
3. m.: Tamara Gajdošová   

Kláre blahoželáme a držíme palce na okresnom kole 28. 11. 2018!

Ne, 04/11/2018 - 22:06
Patrí politika do škôl?
Ne, 04/11/2018 - 22:04
Lamohlavy

Dňa 24. 10. 2018 sa konal 1. ročník školskej súťaže dvojíc v riešení rôznych logických úloh a hlavolamov pre žiakov 6., 7., 8. ročníka ZŠ a prímy, sekundy, tercie OG. Súťažiaci mali v časovom limite 45 minút správne vyriešiť čo najviac z 20 hlavolamov, ktoré boli pre nich pripravené. Súťaže sa zúčastnilo 22 dvojíc.

Výsledky:

Ne, 04/11/2018 - 21:58
Regionálne, krajské a celoštátne kolo v moderovaní Sárova Bystrica

Celoštátne kolo súťaže v moderovaní

29. - 30. decembra sa konalo v Banskej Bystrici celoslovenské kolo v moderovaní Sárova Bystrica. Z našej školy sa ho zúčastnili Jakub Marton (septima) ako súťažiaci a PhDr. Ľ. Kónyová, ktorá bola aj Jakubovým respondentom (hosťom) v súťažnom kole interview. Teší nás, že Jakub Marton obsadil 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Ne, 04/11/2018 - 21:56
Školské kolo Olympiády z ANJ
Školské kolo Olympiády z ANJ sme organizovali 18. 10. 2018. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriach 2A a 2B. Súťažiaci museli preukázať svoje vedomosti v oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania, písania a rozprávania.
 
Ne, 04/11/2018 - 21:06
Celoštátne kolo Hviezdoslavov Kubín

Zuzka Liptáková zo VI.O vzorne reprezentovala školu na celoštátnom kole v Dolnom Kubíne 20. - 23. júna. Získala bronzové pásmo. Blahoželáme k tomuto úspechu!

Ne, 04/11/2018 - 21:03
Regionálna súťaž v rétorike SŠ

11. 5. sa v ŠOS v DJZ konalo regionálne kolo v rétorike pre žiakov 8-ročných gymnázií i SŠ. Školu  reprezentovali Š. Čop (IV. O), ktorý obsadil 2. miesto. V kategórii SŠ nás zastupovala P. Hanzová (VI. O), ktorá získala v silnej konkurencii tiež 2. miesto.

Ne, 04/11/2018 - 20:59
Vivat Georgius Tranoscius

Vivat Georgius Tranoscius. Vyhodnotenie celoslovenského kola literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaže žiakov cirkevných škôl sa konalo 4. mája v Liptovskom Mikuláši. Ceny si boli za EKG prebrať: E. Iľková (II. O) - 3.m.; R. Gallová (VI. O) - 2.m.; M. Čurlík (VI. O) -  3.m.; P. Hanzová (VI. O) -  3.m. I. O za kolektívnu maľbu 1. m. Žiakov pripravovali: PhDr. Ľ. Kónyvá a Mgr. J. Gregová.

Stránky

Take responsibility and speak up – locally and globally

Št, 06/12/2018 - 11:48
Výstavba ihriska

Vážení rodičia,
vzhľadom k tomu, že začíname realizáciu výstavby multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areále školy od stredy 12.12.2018 vrátane.
Prosíme Vás o trpezlivosť a odporúčame Vám parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.