EKG 8-ročné, súťaže

Za krásu slova

     V Súkromnej strednej odbornej škole ELBA v Prešove sa 21. 3. 2019 konalo krajské kolo súťaže Za krásu slova. Organizátorom súťaže bola Krajská rada Matice slovenskej v Prešove, Úrad PSK – odbor školstva, Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Bardejove, Súkromná stredná odborná škola ELBA v Prešove a Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove. Tohtoročná súťaž sa niesla v duchu 170. výročia narodenia významného slovenského literáta – Pavla Országha Hviezdoslava.      

Organizačné zložky: 

Duchovná pieseň 2019

     V apríli sa v našej škole uskutočnila súťaž Duchovná pieseň, ktorej víťazi nás každoročne reprezentujú v Martine. Sme vďační všetkým spevákom a sprevádzajúcim muzikantom za snahu, odhodlanie vystúpiť pred publikom a za umelecký zážitok. Vážime si všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať a slúžiť. Za gymnázium na celoslovenské kolo postupujú Marcela Šuščáková z Tercie a Katarína Cinová z II.A.

-gr-

Organizačné zložky: 

Mini Innovation Camp - súťaž Ja Slovensko

     JA Slovensko v spolupráci s Monsanto Fund pripravilo v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní súťaž Mini Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila v stredu 30. januára 2019 v Košiciach, v čase od 8:45 do 15:00, v priestoroch spoločnosti T-Systems na ulici Moldavská cesta 8. Súťaže sa zúčastnilo 24 študentov stredných škôl. Zastúpenie mala aj naša škola vďaka školskej firme, ktorú zastupovali naše dve žiačky - Pavlína Hanzová zo VII.O a Vaneska Bujková z III.A, pod vedením Mgr. Anny Demčákovej a Mgr. Jany Gregovej.

Organizačné zložky: 

Debatiáda v NEJ - školské kolo

     Dňa 7. marca 2019 sa v našej knižnici už po štvrtýkrát debatovalo. Po nemecky. Tézou tohtoročného školského kola JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL bola otázka, či by mali byť na Slovensku letné prázdniny v prospech iných školských prázdnin kratšie. PRO stranu obhajovali Radoslava Gallová a Pavlína Hanzová a CONTRA stranu zas Daniel Tomčík a Klaudia Sedláková zo VII.O. Všetci študenti boli na debatu vzorne pripravení (Daniel dokonca obetavo zastúpil chorú spolužiačku, za čo mu patrí veľká vďaka) a prispeli k odbornej výmene názorov.

Organizačné zložky: 

Stránky