Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

EKG 8-ročné, súťaže

So, 14/04/2018 - 00:49
Za krásu slova

    V poradí XX. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova 2018, ktorú na základe poverenia Odboru školstva Úradu PSK spolu organizujú Krajská rada MS v Prešove,  a SOŠ ELBA v Prešove, sa uskutočnil 21.3.2018.

So, 14/04/2018 - 00:33
Duchovná pieseň 2018

   26. a 27. 3. prebehla v rámci celej spojenej školy súťaž Duchovná pieseň, ktorú už piatykrát organizuje Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, GBÚ ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku. Súťaž je rozdelená do kategórií podľa veku a v dvoch z nich sa základná škola stretáva s gymnáziom. Na celoštátne kolo do Martina 4. 5. vycestujú samé dievčatá, hoci súťažili aj chlapci. 3.

Ut, 13/03/2018 - 21:20
Debatiáda v nemeckom jazyku 2017/18

   Školské kolo debatiády v nemeckom jazyku sa konalo 22. februára 2018 a zúčastnili sa ho štyria žiaci septimy – B. Kollárová, J. Novotná, F. Mihoková a T. Jurčo. V debate na tému „Majú byť osemročné gymnáziá zrušené?“ si účastníci otestovali svoje schopnosti sformulovať a presadiť svoje argumenty v nemčine. Po náročnom súperení si postup do regionálneho kola vybojovali Timotej Jurčo a Juliána Novotná. Obom srdečne blahoželáme.

Ne, 11/02/2018 - 22:46
Olympiáda z nemeckého jazyka 2017/18

Celoštátne kolo  

Srdečne blahoželáme k výbornému úspechu Zdenkovi Čurlíkovi z VIII.O, ktorý na celoslovenskom kole olympiády v nemeckom jazyku získal krásne 2. miesto. Tešíme sa a prajeme veľa ďalších podobných úspechov a ďakujeme tiež za reprezentáciu školy!

Krajské kolo 

Po, 05/02/2018 - 21:26
Geografická olympiáda 2017/18
Zo školského kola Geografickej olympiády postúpili do okresného kola a našu školu budú reprezentovať:
 
kategória F: 1.Ester Iľková  2. Marcela Šuščáková (II. O)  3. Tomáš Berta (I. O)
kategória E: 1. Oliver Adam Mikuš  2. Noémi Pekľanská (IV. O)
 
Št, 07/12/2017 - 21:00
Olympiáda zo sjl SŠ 2017/2018
Celoštátne kolo
Št, 07/12/2017 - 20:58
Olympiáda z anglického jazyka 2017
Krajské kolo
V krajskom kole získala Helena Marino (VI. O)  v silnej konkurencii 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
 
Okresné kolo a postup na kraj
So, 18/11/2017 - 20:55
Pavol Frankovský na Medzinárodnej geografickej olympiáde

V dňoch 2. – 8. 8. 2017 sa v Belehrade, Srbsko uskutočnil 14. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády aj za účasti EKG!!! 

Ut, 14/11/2017 - 22:41
Olympiáda zo sjl 2017/2018

   Na prelome októbra a  novembra sa konalo školské kolo Olympiády zo SJL kat. C. Zúčastnili sa ho žiaci kvarty. Tešíme sa, že medzi nimi boli aj úspešní riešitelia. Víťazi školského kola:

1. m.: Debora Sokolová
2. m.: Ema Hvizdošová
3. m.: Ján Čurlík   

Debore blahoželáme a držíme palce na okresnom kole 29. 11. 2017!

Stránky

Take responsibility and speak up – locally and globally