Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Blíži sa advent, a tak ako každý rok sa všetci tešíme na chvíle pohody, pokoja radosti a lásky, ktoré sa nám spájajú s Vianocami. Deti z našej školy sa aj tento  rok rozhodli prejaviť vďačnosť Pánu Bohu za Jeho dar tým, že obdarujú iných. Balíčky z projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ poputujú tento rok do Kovačice k deťom s náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín. Ďakujeme rodičom, že otvorili svoje srdce i dlane a darovali radosť tam, kde by bez nich nebola prišla. Spoločne tak učíme naše deti, aké obohacujúce  je dávať.

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: