Noc v škole

Kto by si myslel, že deti majú dosť školy počas dňa, mýli sa. Prenocovať v škole a pred tým prežiť zaujímavý večer plný zábavy a súťaženia, prichádza každoročne čoraz viac našich žiakov. Hlavnou témou celej akcie bol „Jonáš a veľryba“, známy biblický príbeh o neposlušnom mužovi. Boh poslal Jonáša do mesta Ninive, ale on sa snažil skryť a odísť čo najďalej. Deti boli vtiahnuté do  dramatizácie príbehu. Po chutnej večeri začalo súťaženie. Maľovanie veľryby na tričká, skladanie slov piesne o Jonášovi, práca na interaktívnej tabuli pri kvíze a hlavne hľadanie pokladu po tmavých chodbách školy, boli silnými zážitkami. Všetky tímy vyhrali, pretože získali nové zážitky.

                                                                                                                                             -mi-

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: