Škola v prírode Športová olympiáda

Škola v prírode – Športová olympiáda

Celý rok sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka tešili do Školy v prírode ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA a ten vytúžený čas nastal 11.6.2018. Po rozlúčení s rodičmi sme cestou do Slovenského raja navštívili Spišský hrad, kde sme sa naučili o tom, ako žili naši predkovia. Plní očakávania sme po hodinovej ceste dorazili do turistickej  ubytovne Nita. Privítali nás fantastickým obedom a po ňom to všetko začalo...

Po uvítacom ceremoniáli, hymne, zapaľovaní olympijského ohňa a olympijskom behu sme si všetci zašportovali v rôznych disciplínach. Žiaci sa dozvedeli, že Športová olympiáda je nielen športovanie, ale aj pravidlá, ktoré musia športovci, tréneri a rozhodcovia dodržiavať.

Každý deň sme sa učili nielen o vzniku OH, o novodobých OH, o letných a zimných športoch, netradičných športoch, o zdravej výžive, ale aj o farbách olympijských kruhov, ktoré predstavujú jednotlivé kontinenty. Každý deň pribudol jeden olympijský kruh aj na našich preukazoch športovcov. Vedomosti získané počas jednotlivých dní si žiaci overovali vo vedomostných súťažiach, kvíze, ale aj pri hľadaní pokladu. Zabávali sme sa počas tvorivých dielní, či večerných programoch, kde izba bavila izbu vtipom, tancom, spevom či scénkou. Svoje tanečné kreácie ukázali žiaci na štvrtkovej diskotéke.

Počas týždňa sme absolvovali dve turistické vychádzky do okolia - k priehrade Palcmanská Maša a Biele vody. Kvôli nepriaznivému počasiu sme sa nezúčastnili najdlhšej túry do Stratenej (aby sme sa nestratili J).

Ani sme sa nenazdali a už tu bol piatok, čas balenia, rozdávania diplomov a cien. Každý si domov odniesol okrem malej pozornosti a sladkosti aj hromadu zážitkov a nových priateľstiev. Cestou domov sme navštívili mesto Spišská Nová Ves, pozreli sme si námestie, divadlo a evanjelický kostol, v ktorom nás sprevádzal brat farár Mgr. J. Matys.

Sme radi, že aj tento rok sa nám podarilo absolvovať zaujímavú Školu v prírode – Športovú olympiádu.

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: