Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Triedim, triediš, triedime

Rezort životného prostredia navrhol a spustil environmentálny projekt Triedim, triediš, triedime. Ten je určený žiakom prvého až štvrtého ročníka základných škôl. Pričom cieľom je učiť budúce generácie, ako správne nakladať s odpadom a podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia.

     V stredu, 20.septembra, našu školu navštívil riaditeľ Technických služieb mesta Prešov, a.s. pán Ing. Toth spolu s Ing. Senajom a Ing. Mihaľovou. Slávnostne nám odovzdali sety na triedenie, ktoré máme v každej triede. Set obsahuje farebné tašky na triedený odpad (zelená, žltá, modrá) a informačnú tabuľu. Práve TSmP, a.s. zareagovali na tento pilotný projekt a budú sa starať o vývoz triedeného odpadu aj z našej školy.

      V EZŠ nie sme nováčikmi pri separácii. Od svojich začiatkov sa zúčastňujeme zberu papiera a hliníka, súťažíme v SABI súťaži a zbierame tetrapaky a viečka zo Sabi jogurtov. Vrchnáky z PET fliaš každoročne darujeme postihnutým deťom a svojou troškou pomáhame so zaplatením kúpeľnej liečby. Triedenie plastov je pre nás tiež každodenná realita. Preto sa tešíme, že nové sety nám zjednodušia triedenie v rámci tried a prispejeme tak k ešte lepšiemu enviromentálnemu povedomiu našich detí.

-MI-

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia