Enviroaktivity – Človeče, zamysli sa (31.5.2018)

Dňa 31.5.2018 navštívila triedy 2. stupňa EZŠ Mgr. Laura Martinková, lektorka vzdelávacej organizácie Eviana, n.o., ktorá v spolupráci s organizáciou Natur-Pack realizuje vzdelávacie programy s environmentálnou tematikou na prešovských základných školách. Jednotlivé triedy si mohli postupne hravou formou overiť a zlepšiť svoje vedomosti o triedení odpadu, recyklácii a ochrane životného prostredia. Cieľom aktivity „Človeče, zamysli sa“, pri ktorej žiaci spolupracovali v skupinách na riešení úloh bolo rozpoznať materiály, ktoré sa stávajú odpadom, vedieť o ich dopade na životné prostredie a o možnostiach recyklácie. Zistili sme, že naši žiaci majú už o triedení odpadu veľa poznatkov a podelili sa tiež so svojimi skúsenosťami z domáceho prostredia. Žiaci si na konci aktivity uvedomili, že nie je dôležité len odpad triediť, ale ešte väčšou výzvou pre nás je vytvárať ho čo najmenej, o čo by sme sa mali snažiť.

 

Enviromentálna výchova v praxi – využívanie setov na triedenie

Rozvíjať environmentálnu výchovu sa nám darí aj vďaka Technickým službám mesta Prešov, a.s., od ktorých dostali v januári 2018 všetky triedy 2. stupňa sety farebných tašiek na triedenie odpadu. Žiaci sety v triedach prakticky využívajú a aj prostredníctvom ďalších podnetov sa učia ako správne nakladať s odpadom a toto posolstvo môžu šíriť ďalej. Týmto projektom spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. nadviazala na pilotný projekt Triedim, triediš, triedime vyhlásený Ministerstvom Životného prostredia.

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: