Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

EZŠ - 2. stupeň (5. - 9. ročník)

2018/2019

MAREC

Vážení žiaci a rodičia,
vedenie ESŠ s podporou RZ ESŠ vás pozývajú na spoločné zimné korčuľovanie ESŠ v Prešove 23. marca (sobota) 2019 v čase 15:45 – 16:45 v PSK aréne na Sekčove. Vstupné 0 eur. V prípade, že potrebujete nabrúsiť, alebo požičať korčule, odporúčame kontaktovať PSK arénu. Korčuľovanie je určené žiakom a rodičom EZŠ a EKG. Tešíme sa na spoločné stretnutie!

od 6.3. – stredajšie Služby Božie sa konajú opäť v kostole

6. 3. - bedminton ZŠ žiaci – krajské kolo

7. 3. - Deň otvorených dverí EZŠ

7. 3. – Divadlo fyziky  - 6.A,7.A, 8.A  (2.-3. vyuč.hod.)

11.3. – Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

11.-15.3. -  Plavecký výcvik (5.A a 5.B)

18.3. - Divadelné predstavenie v DJZ: "Legenda o zakliatom meste" (počas 2.-5.hod., podľa rozvrhu sa učí 1. hod. a násedne hodiny po 5. hod.)

20.3. - triedne aktívy (od 16:00, v kmeňových triedach) 

21.3. - Matematický klokan  (1. – 2. vyuč. hod.)     

22.3. - Svetový deň vody   

21.- 22.3. -  Okresné kolo -  Hviezdoslavov Kubín

26.- 27.3. - okresné kolo Pytagoriády

29.3. - Deň učiteľov 


FEBRUÁR

4. - 9.2. - Lyžiarsky výcvikový kurz v Tatranskej Lomnici (8.A) 

7.2. - okresné kolo Geografickej olympiády (ZŠ Kúpeľná) 

8.2. - 2. kolo volieb zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole, od 07.30 do 16.00 hod.

8. - 10.2. - Víkendový pobyt pre žiakov 5.A a 5.B vo Veľkom Slavkove 

18. - 22.2. - Jarné prázdniny 


 
JANUÁR

6.1. - spoločné zimné korčuľovanie ESŠ, 13: 25 – 14: 25 v PSK aréne na Sekčove

16.1. - piškvorkový novoročný turnaj (po vyučovaní) 

31.1. - odovzdávanie polročných výpisov známok na 5. vyuč. hodine

1.2. - Polročné prázdniny


DECEMBER 

 
 
SOCIÁLNA TOMBOLA 
 
Milí rodičia a priatelia školy,
aj v tomto šk. roku pripravujeme v predvianočnom čase sociálnu tombolu, ktorej výťažok bude venovaný Občianskemu združeniu Malíček (podpora predčasne narodených detí).
V prípade, že chcete prispieť do žrebovaní vhodnou cenou, kontaktujte duchovného správcu Mateja Oráča na adrese: orac@esspo.sk
Žrebovanie cien bude zvlášť pre EZŠ 1. - 4. ročník a zvlášť pre EZŠ 5.- 9. ročník a EKG sa bude konať v Chráme Svätej Trojice 21. decembra 2018.
Ďakujeme.
 

VIANOČNÁ BURZA KNÍH

Vážení žiaci, rodičia, priatelia ESŠ v Prešove!

Neviete sa rozhodnúť pre ten správny vianočný darček? Kúpte si knihu!

V dňoch 17. – 18. decembra 2018 sa v školskej knižnici bude konať VIANOČNÁ BURZA KNÍH. Zapojiť sa môže každý, kto prinesie knihu ako dar škole alebo knihu určenú na predaj, pričom vloží do knihy papier s menom (názov triedy) a sumu, za ktorú chce knihu predať. Knihy môžete odovzdávať svojim triednym učiteľom, alebo priamo školskej knihovníčke Ľudmile Kónyovej (2. poschodie EKG, kab. SVP) od 10. – 14. decembra. Sumou 0, 50 € z predaja každej knihy podporíte školskú knižnicu. Knihy si môžete prísť kúpiť 17. – 18. 12. od 7. 00 hod. – 8. 00 hod., každú prestávku a od 13. 30 – 15. 30 hod. v školskej knižnici.     

                                                                                                           Ľudmila Kónyová, školský knihovník 

5.- 6.12. - SJL - Vianočná pošta

5.- 6.12. - Dejepisná olympiáda – školské kolo

6.12. - Geografická olympiáda – školské kolo

10.12. - Deň ľudských práv

13.12. - Pytagoriáda - školské kolo 

14.12. - Vianočné posedenie žiakov a učiteľov EZŠ 5.-9. (14:00-17:00, v priestoroch tried a školskej knižnice)

18.12. - Šaliansky Maťko

21.12. - Predvianočné služby Božie pre EZŠ 5.-9. a EKG v Evanjelickom a. v. chráme Sv. Trojice o 11:00

Oznam pre stravníkov Súkromnej školskej jedálne: V piatok 21.12.2018 sa obedy rušia a stravníci sú automaticky odhlásení zo stravy.

21.12. - Ukončenie prevádzky školy o 13.00 hod.

23.12.2018 – 07.01.2019 - Vianočné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 08.01.2019 (utorok)


NOVEMBER

9.11. - 11.11. - Konfivíkendovka ŠZS v ESŠ ( + víkendovka I.O EKG + EZŠ 6.-9.)

10.11.- Korčuľovanie ESŠ - PSK Aréna Sekčov, v čase 13:25-14:25

12. 11. - Deň Evanjelickej diakonie pre EZŠ 2

15.11. - Testovanie KOMPARO 8.A, 9.A (1.-3. hodina)

21.11. - Testovanie 5 

21.11. - Riaditeľké voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka

Z dôvodu organizácie Testovania 5 žiakov piatych ročníkov Evanjelickej základnej školy bolo žiakom 6. až 9. ročníka EZŠ udelené v stredu 21. novembra RIADITEĽSKÉ VOĽNO, vyučovanie pokračuje vo štvrtok 22.11. 2018 podľa platného rozvrhu.

23.11. - Noc v škole EZŠ 5-9 ("Noc s Andersenom")

28.11. - Triedne aktívy od 16:00 


OKTÓBER

16. - 19.10. - Jesenný projektový týždeň

19.10. - Exkurzie v rámci JePT:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  - Liptovký Mikuláš (5.A, 5.B)

Archeopark Hanušovce nad Topľou - Svet dávnych vekov (6.A, 7.A) 

23. 10. - Medzinárodný deň školských knižníc – hlasné čítanie EZŠ pre EMŠ

24. 10. - Lamohlavy

29.10. - Riaditeľské voľno - riaditeľ školy udeľuje žiakom ESŠ riaditeľské voľno na pondelok 29.10.2018, vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu po jesenných prázninách 5.11.2018 

31.10. - 2.11. - Jesenné prázdniny


SEPTEMBER

3. 9. - 10:00 - mládežnícke služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou pre EKG a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy v evanjelickom a. v. Chráme sv. Trojice. Po skončení SLB idú žiaci 5.A a 5.B do školy s triednymi učiteľkami, ostatní žiaci idú domov.

4. 9.  - 1. - 3. hodina: triednické hodiny, 4. - 5. hod. podľa rozvrhu.   

7.9. - "Pizza" párty pre EZŠ 5-9 na školskom dvore

13.9. - účelové cvičenie OŽAZ

13. 9. - o 16:00 členská schôdza RZ EZŠ v knižnici ESŠ, po skončení triedne aktívy v jednotlivých triedach

27.9. - Riaditeľské voľno z dôvodu plánovenaj odstávky vody

28.9. - Prešov číta rád - beseda

 

Zoznam potrebných vecí pre žiakov 5. - 9. ročníka v školskom roku 2018/2019

 

Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 08/03/2019 - 15:43
Oznamy
Vážení rodičia.

Do 31.3.2019 máte možnosť podporiť našu prácu 2% dane. Bližšie informácie.


Zápis do 1. ročníka našej základnej školy sa uskutoční dňa 1.4.2019 v čase 14:30 - 18:00 a následne každý štvrtok v čase 15:00 - 17:00 v priestoroch školy.


Záujemcom o štúdium v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu dávame do pozornosti 4-ročnú a 8-ročnú formu štúdia.