EZŠ - 2. stupeň (5. - 9. ročník)

Vážení rodičia,

vzhľadom k mimoriadnej situácii v školskom roku 2019/20 bude súťaž s MilkAgrom ukončená až na konci septembra. Prosím, aby ste pokračovali v zbere SABI viečok a tetrapakov, znížite tým enviromentálne zaťaženie životného prostredia.        

Mgr. Mária Imrichová, koordinátorka zberov


Obnovenie prevádzky

Príkaz riaditeľa školy č. 21/2020 o prevádzke organizačných zložiek školy


Hodnotenie žiakov

V súlade s Usmernením ministra školstva zo 6. apríla 2020 riaditeľ školy informuje zákonných zástupcov a žiakov o spôsobe hodnotenia a klasifikácie vyučovacieho procesu v čase prerušeného klasického vyučovania.

Hodnotenie žiakov EZŠ


 

Zoznam potrebných vecí pre žiakov 5. - 9. ročníka v školskom roku 2020/2021

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 


 

Darujte 2% z dane

 

MAREC

2.3. - 6.3. - Jarné prázdniny 


FEBRUÁR

3.2. - Polročné prázdniny 

16.-21.2. - Lyžiarsky výcvikový kurz (8.A)

27.2. - Deň otvorených dverí EZŠ 


JANUÁR

6.1. - spoločné zimné korčuľovanie ESŠ, PSK Aréna, 13:30 - 14:30 

8.1.2020 - začiatok vyučovania po Vianočných prázninách - podľa platného rozvrhu, služby Božie prebiehajú aj naďalej v Knižnici ESŠ (nie v kostole) podľa pripraveného rozpisu

15.1. - okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

28.1. - Pedagogická rada EZŠ - polročná klasifikačná porada

31.1. - odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení počas 6. vyuč. hod.


DECEMBER

od 4.12.2019 do 26.2. 2020- stredajšie služby Božie prebiehajú v budove školy (nie v kostole) podľa pripraveného rozpisu. Ak v čase od 08.00 do 08.45 trieda nemá SLB, bude mať vtedy triednickú hodinu pod vedením svojho triedneho učiteľa/ky.

6.12. - Vianočné večierky a Noc v škole

10.12.-11.12. - školské kolá Pytagoriády

20.12. - Služby Božie o 11:00 v Ev. chráme sv. Trojice + vyhodnotenie Sociálnej tomboly 

Milí rodičia a žiaci a priatelia školy! Aj tento rok sme sa mohli zapojiť do predvianočnej aktivity "Sociálna tombola" a pomôcť rodine, ktorú zasiahla vážna choroba. Rodina Pekárovcov pochádza z Martina, otec a mama malého Jurka sú zamestnancami ESŠ v Martine, no ich život sa obrátil naruby, keď sa dozvedeli o chorobe svojho synčeka. Zakúpením lístkov, venovaním darčeka do tomboly alebo finančným príspevkom sme sa spoločne snažili pomôcť aspoň trochu uľahčiť ich každodenné fungovanie v tomto ťažkom období. Podarilo sa získať sumu 722,50 €, ktorá bola už pred Vianocami zaslaná do Martina. Ďakujeme.


NOVEMBER

8.-10.11. - Konfivíkendovka ŠZS a ESSPO

9.11. - spoločné zimné korčuľovanie ESŠ, PSK Aréna, 14:30 - 15:30 

12.11. - Deň Evanjelickej diakonie

14.11. - Testovanie KOMPARO 9.A

15.11. - informatická on-line súťaž iBOBOR

18.11. - ukážky prvej pomoci v spolupráci so SZŠ Prešov (7.A)

19.11. - prednáška a diskusia na tému Klimatické zmeny a permakultúra (7.A,8.A,9.A) - OZ Živá zem 

19.11. - RZ EZŠ - Triedne aktívy od 16:00 v jednotlivých triedach

20.11. - Testovanie 5 (5.A a 5.B)

 


OKTÓBER

21.10. - 2. ročník školskej súťaže Lamohlavy, o 13:45, trieda III.O

23. - 25.10. - Jesenný projektový týždeň

28.10. - Medzinárodný deň školských knižníc

29.10. - Služby Božie s Večerou Pánovou, o 11:00 v Ev. a. v. chráme sv. Trojice 

30.10. - 3.11. - Jesenné prázniny 

 


SEPTEMBER

2.9. - ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 - Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 v Ev. a.v. Chráme sv. Trojice

13.9. - účelové cvičenie OŽAZ 

13.9. - Pizza Párty, o 14:00 na školskom dvore 

25.- 27.9. - Prešov číta rád

Organizačné zložky: 
Školský rok: