Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy a poézie

Školské kolo 12.3. 2018
II. kategória 

1. miesto - E. Demčáková (5.B) - poézia

1. miesto - K. Sučková (5.B) - próza

III. kategória

1. miesto - D. Roháčková (7.A) - próza

2. miesto - N. Pinková (7.A) - próza

Okresné kolo  22.-23.3.2018

22.-23. marca sa konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Ema Demčáková(5.B) v II. kategórii –prednes poézie, Katka Sučková (5.B) v II. kategórii – prednes prózy a Dorotka Roháčková (7.A) v III. kategórii – prednes prózy. Katka Sučková získala 2. miesto a Emka Demčáková čestné uznanie. Z úspechu našich žiakov v okresnom kole sa tešíme a srdečne im blahoželáme!

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: