Informatická on-line súťaž iBOBOR

Dňa 15. novembra 2019 sa konala celoslovenská informatická on-line súťaž iBOBOR.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 12 žiakov 5. ročníka (3 z 5.A a 9 z 5.B triedy) v kategórii BOBRÍK. V kategórii súťažilo 23 023 súťažiacich, plný počet bodov dosiahli 1094, úspešných riešiteľov je 12 890 (56,0%). Priemer získaných bodov je 59,82 (z 96).

9 žiakov našej školy dosiahlo výsledok lepší ako bol celoslovenský priemer a žiačka Adriana Šarlota Jaššová (5.A) dosiahla plný počet bodov – umiestnila sa na 1.mieste.

8 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi a dostali diplom úspešného riešiteľa.

Umiestnenie úspešných žiakov:

  • Adriana Šarlota Jaššová (5.A) - 96 bodov - 100%
  • Dávid Janotka (5.B) - 92 bodov
  • Anita Mejia Aviles (5.B) – 92 bodov
  • Radka Damankošová (5.B) – 88 bodov
  • Samuel Horenský (5.A) – 80 bodov
  • Jakub Adam (5.B) -  72 bodov
  • Matej Harčár (5.B) – 69 bodov
  • Tamara Tutoky (5.B) – 64 bodov
  • Matej Čurlík (5.A) – 59 bodov

Žiakom srdečne blahoželáme!

 

RNDr. Iveta Germanová 

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: