Lamohlavy

Dňa 24. 10. 2018 sa konal 1.ročník školskej súťaže dvojíc v riešení rôznych logických úloh a hlavolamov pre žiakov 6. (primy), 7. (sekundy) a 8. ročníka (tercie). Súťažiaci mali v časovom limite 45 minút správne vyriešiť čo najviac z 20 hlavolamov, ktoré boli pre nich pripravené. Súťaže sa zúčastnilo 22 dvojíc.

Výsledky po kategóriách:

6. ročník EZŠ + Prima EKG

1. miesto: Bibiána Kaňuščinová, Kristína Petrušová (6. A) – 35 bodov

2. miesto: Katarína Sučková, Elena Hanzová (I. O) – 28 bodov

                 Hannah Ester Činčuráková, Anna Šálková (I. O) – 28 bodov

3. miesto: Kristína Kundrátová, Sára Blizmanová (I. O) – 26 bodov

7. ročník EZŠ + Sekunda EKG

1. miesto: Milena Haľková, Tatiana Timková (7. A) – 32 bodov

2. miesto: Amália Jaššová, Liana Velebírová (II. O) – 30 bodov

3. miesto: Adam Urda, Tomáš Polák  (7. A) – 24 bodov

8. ročník EZŠ + Tercia EKG

1. miesto: Ester Iľková, Sára Ferencová (III. O) – 36 bodov

2. miesto: Richard Štripko, Kristína Sochová (8. A) – 34 bodov

3. miesto: Lukáš Sýkora, Michal Fedor (III. O) – 29 bodov

Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a už teraz sa tešíme  na 2.ročník súťaže!

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: