Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Piataci na účelovom cvičení OŽAZ

Dvanásty september nám tento rok priniesol možnosť stráviť spoločný čas so žiakmi 5.A a 5.B nielen v školských laviciach, ale aj za bránami školy vďaka realizácii účelového cvičenia Ochrany života a zdravia. Predtým, než sme opustili priestory školy, sme boli oboznámení so základmi orientácie v teréne a dozvedeli sme sa aj dôležité informácie o poskytovaní prvej pomoci. Vystrojení užitočnými radami sme už mohli odhodlane vykročiť do terénu. Naše prvé kroky smerovali ku Kalvárii, z ktorej sme sa vybrali do Kolmanovej záhrady a blízkeho Ekoparku Holá Hora. Počas podnetnej prehliadky so sprievodkyňou sme mali možnosť spoznať zaujímavé stromy, ktoré sa inde na Slovensku nevyskytujú a rovnako sme mohli vidieť zblízka rôzne zvieratká. Napriek tomu, že na nás počas dňa spadlo niekoľko dažďových kvapiek, sme spolu strávili príjemný a užitočný deň. Ak by sme chceli stručne zhodnotiť tento deň, mohli by sme to urobiť slovami: Prišli sme, videli sme, nezmokli sme a sme späť.

Mgr. Ľ. Martičková

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia