Poradenstvo

Výchovný poradca pre EZŠ: Mgr. Zuzana Martausová

E-mail:martausova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: pondelok 14:00 - 15:00 alebo podľa dohody (termín je potrebné si vopred dohodnúť emailom)

AKTIVITY:

Duálne vzdelávanie - online prednáška 3.11.2020

Aj keď momentálne nechodíme do školy a sme doma, nezabúdame na to, čo je dôležité a myslíme na svoju budúcnosť. Aby sme nedopadli ako 56% absolventov stredných škôl v Prešovskom kraji, ktorí po skončení školy nepracujú v odbore, ktorý vyštudujú, venujeme rozhodovaniu o výbere strednej školy patričnú pozornosť. Práve preto sme sa v utorok, 3.11.2020 zúčastnili on-line prednášky o duálnom vzdelávaní, ktoré sa realizuje aj na niektorých SŠ v Prešove.  Poznanie výhod a podmienok duálneho vzdelávania nám pomôže pri ďalšom rozhodovaní. Čo sme sa dozvedeli, si môžete prečítať v priloženom letáku.

                          Žiaci 9.A

 

Adaptácia žiakov 5. ročníka na 2. stupeň ŽŠ - 21.10.2020

Dňa 21.10.2020 uskutočnila výchovná poradkyňa Mgr. Zuzana Martausová spolu so školskou psychologičkou Mgr. Annou Polohovou prieskum adaptácie našich piatakov pri prechode na II. stupeň, a to formou skupinovej diskusie, aktivít a dotazníka.

 


 

Špeciálny pedagóg pre EZŠ: Mgr. Jana Gregová

E-mail: gregova@esspo.sk

Miestnosť: zborovňa EZŠ na 1. poschodí

Konzultačné hodiny:

Pondelok:

10:00 hod – 10:45 hod / učitelia - žiaci 

 

15:00 hod – 16:00 hod / rodičia

Utorok:

10:00 hod – 10:45 hod / učitelia - žiaci 

 

15:00 hod – 16:00 hod / rodičia

Streda:

10:00 hod – 10:45 hod / učitelia - žiaci 

 

15:00 hod – 16:00 hod / rodičia

Štvrtok:

10:00 hod – 10:45 hod / učitelia - žiaci 

 

15:00 hod – 16:00 hod / rodičia

Piatok:

 9:00 hod – 10:00 hod / učitelia - žiaci 

 

15:00 hod – 16:00 hod / rodičia

 
 
Organizačné zložky: 
Školský rok: