Poradenstvo

Výchovný poradca pre EZŠ: Mgr. Zuzana Martausová

E-mail:martausova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: streda 12:45 - 14:00 alebo podľa dohody (termín je potrebné si vopred dohodnúť emailom)
 
 
Organizačné zložky: 
Školský rok: