Školské kolo Biblickej olympiády ECAV

V piatok 31. marca 2017 sa na našej škole konalo školské kolo Biblickej olympiády ECAV. Spolu s našimi žiakmi, ktorí súťažia v skupine cirkevných škôl, riešili úlohy v štyroch kategóriách aj žiaci zo škôl/cirkevných zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v seniorálnom kole. Hlavnými témami boli v tomto roku Eliáš a Elízeus, divy v Starej zmluve a z Novej zmluvy to boli kapitoly zo Skutkov apoštolov.

1. kategória (3.-4.roč.) - cirkevné školy:
1. miesto: Ela Majerníková (3.B)
2. miesto: Katarína Sučková (4.B) a Lýdia Kovaľová (4.A)
3. miesto: Pavol Kovaľ (3.B)

2. kategória (5.-6.roč.) - cirkevné školy:

1. miesto: Barbora Klimková  (5.A)
2. miesto: Barbara Frankovská (5.A)
3. miesto: Samuel Činčurák (5.A)

Srdečne blahoželáme!

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: