Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 5.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov EZŠ 2. st., ktorí absolvovali riešenie teoretického testu ako aj praktických úloh zameraných na prácu s atlasom.
Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 6.2.2018 na ZŠ Kúpeľná v Prešove.
 

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

kategória F (6.-7. roč.): 1. m. Štefánia Hadbavná (7.A)

                                          2. m. Tomáš Polák (6.A)

                                          3. m. Veronika Wieleková (6.A)
 

kategória G (5. roč.): 1. m. Elena Hanzová (5.B)

                                      2. m. Emma Pelecová (5.B)

                                      3. m. Lýdia kovaľová (5.A)

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: