Súťaž o reformácii pre 2. stupeň EZŠ

Žiaci 2. stupňa EZŠ si mohli zmerať sily vo svojich vedomostiach o reformácii v súťaži, ktorá sa konala 24. októbra v našej školskej knižnici. Do súťaže sa mohli prihlásiť troj(/dvoj)členné tímy, ktoré počas súťaže najprv riešili vedomostný test. Na základe jeho výsledkov postúpili do finále 3 tímy s najvyšším počtom získaných bodov. Do finálového kola sa dostali tímy z triedy 5.B, 7.A a 8.A, ktoré následne riešili ďalšie úlohy zamerané na ich pozornosť, šikovnosť a vedomosti. Po zrátaní všetkých získaných bodov boli 26.10.2017 vyhlásené výsledky. Na 3. miesta sa umiestnil tím 7.A: Štefánia Hadbavná, Matej Dvorščák, Daniel Verčimák, na 2. mieste tím 5.B: Ema Beňová, Elena Hanzová, Emma Pelecová a 1. miesto získal tím 8.A v zložení Branislav Diro, Ema Gregová, Jakub Rochlitz. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť, vynaložené úsilie a srdečne blahoželáme! Pripájame slová p. učiteľky Kmecikovej, ktorá pri vyhlásení výsledkov všetkých žiakov povzbudila slovami o tom, že všetci zvíťazili už tým, že sa do súťaže zapojili a pripravovali sa ňu, pretože čas a energia, ktoré človek venuje učeniu a získavaniu nových zručností sú tou najlepšou investíciou!"

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: