Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

EZŠ - 2. stupeň, súťaže

Ut, 24/04/2018 - 16:52
Biblická olympiáda - školské kolo

V piatok 20.apríla 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Biblickej olympiády ECAV. Spolu s našimi žiakmi, ktorí súťažia v skupine cirkevných škôl, riešili úlohy v štyroch kategóriách aj žiaci zo škôl/cirkevných zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v seniorálnom kole. V2. kategóriisa na 1. mieste umiestnila Hanah Činčuráková (5.B). V 3. kategórii sa na 1. mieste umiestnil Daniel Verčimák (7.A) a 2. miesto získala Štefánia Hadbavná (7.A). Gratulujeme!!!

 

Ut, 27/03/2018 - 16:58
Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy a poézie

Školské kolo 12.3. 2018
II. kategória 

1. miesto - E. Demčáková (5.B) - poézia

1. miesto - K. Sučková (5.B) - próza

III. kategória

1. miesto - D. Roháčková (7.A) - próza

2. miesto - N. Pinková (7.A) - próza

Okresné kolo  22.-23.3.2018

St, 21/02/2018 - 14:00
Vyhodnotenie testovania KOMPARO 2017/2018

Na testovaní sa dňa 16.11. 2017 zúčastnilo 9242 žiakov z 392 škôl.

Testovanie žiakov 8.A z MAT

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 44,2 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 50,4 %

St, 21/02/2018 - 13:30
Výsledky Testovania 5-2017

Dňa 22. novembra sa konalo celoslovenské Testovanie 5. Testy s úlohami zameranými na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, či aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach písalo vyše 45 tisíc piatakov na takmer 1500 základných školách.

Po, 11/12/2017 - 19:17
Školské kolo Geografickej olympiády
Dňa 5.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov EZŠ 2. st., ktorí absolvovali riešenie teoretického testu ako aj praktických úloh zameraných na prácu s atlasom.
Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 6.2.2018 na ZŠ Kúpeľná v Prešove.
 

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

Ut, 05/12/2017 - 14:07
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Dňa 21.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 37 žiakov EZŠ 5.-9. Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na vás v budúcom roku.
 

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

kategória 1A: 1.m. Lýdia Kovaľová (5.A)

                     2.m Kristína Sochová (7.A)

So, 25/11/2017 - 09:23
Okresné kolo v bedmintone ZŠ

Dňa 23.11.2017 sa v telocvični ZŠ Májové námestie uskutočnilo okresné kolo v bedmintone dvojčlenných družstiev žiakov a žiačok ZŠ, na ktorom našu školu EZŠ úspešne reprezentovali bratia Dirovci - Ľuboslav z 8.A a Tadeáš zo 4.A. Bez zaváhania vyhrali všetky zápasy a postúpili na krajské majstrovstvá.

Tešíme sa a gratulujeme!

Pi, 27/10/2017 - 18:30
Súťaž o reformácii pre 2. stupeň EZŠ

Žiaci 2. stupňa EZŠ si mohli zmerať sily vo svojich vedomostiach o reformácii v súťaži, ktorá sa konala 24. októbra v našej školskej knižnici. Do súťaže sa mohli prihlásiť troj(/dvoj)členné tímy, ktoré počas súťaže najprv riešili vedomostný test. Na základe jeho výsledkov postúpili do finále 3 tímy s najvyšším počtom získaných bodov. Do finálového kola sa dostali tímy z triedy 5.B, 7.A a 8.A, ktoré následne riešili ďalšie úlohy zamerané na ich pozornosť, šikovnosť a vedomosti.

Pi, 30/06/2017 - 10:35
Výsledky KOMPARO 6.A

Vyhodnotenie Komparo 2016/2017

Testovanie žiakov 6.A z MAT

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 56,0%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 66,8%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 60,0%

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok ako táto trieda: 37,3%

Ut, 18/04/2017 - 14:03
Školské kolo Biblickej olympiády ECAV

V piatok 31. marca 2017 sa na našej škole konalo školské kolo Biblickej olympiády ECAV. Spolu s našimi žiakmi, ktorí súťažia v skupine cirkevných škôl, riešili úlohy v štyroch kategóriách aj žiaci zo škôl/cirkevných zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v seniorálnom kole. Hlavnými témami boli v tomto roku Eliáš a Elízeus, divy v Starej zmluve a z Novej zmluvy to boli kapitoly zo Skutkov apoštolov.

Stránky

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy