EZŠ - 2. stupeň, súťaže

Výsledky Testovania 5 - 2016

23. novembra sa konalo celoslovenské Testovanie 5. Testy s úlohami zameranými na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, či aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach písalo vyše 45 tisíc piatakov. Toto sú výsledky žiakov našej 5.A EZŠ :
➡ Matematika:
Priemerná úspešnosť škôl na Slovensku - 62,3 %
Priemerná úspešnosť v Evanjelickej ZŠ Prešov - 71,7%
Na škola má teda o 9,4 % lepšie výsledky ako celoslovenský priemer.
➡ Slovenský jazyk a literatúra:
Priemerná úspešnosť škôl na Slovensku - 63,1 %

Organizačné zložky: 

Šaliansky Maťko - okresné kolo

Dňa 17.1.2017 sa v priestoroch knižnice Slniečko uskutočnil v poradí 24. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresné kolo Šalianskeho Maťka prebehlo v troch súťažných kategóriách. Súťažiaci tento rok preukázali vynikajúce výkony, čoho dôkazom je aj pozitívne zhodnotenie súťaže porotou, ktorá ocenila najmä opäť stúpajúcu úroveň prednesu, kvalitný a pestrý výber ukážok.

Našu školu reprezentovali žiaci: Jakub Roháček z 3.A, Dorota Škarupová z 5.A, Dorota Roháčková zo 6.A a Marcela Šuščáková z I.O.

Organizačné zložky: 

Školské kolo olympiády z ANJ

V stredu 9.11.2016 sa na pôde EZŠ už tradične uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Všetci zúčastnení žiaci bojovali s gramatikou, počúvaním a slovnou zásobou statočne, no vyhrať môžu len tí najlepší, ktorí nás budú reprezentovať na obvodnom kole. Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme!
   PaedDr. Katarína Brendzová
 
Kategória 1A:
3. miesto Barbora Frankovská, 5.A
2. miesto Rastislav Birčák, 5.A
1. miesto Jakub Rochlitz, 7.A
 
Kategória 1C:
Organizačné zložky: 

Komparo v 6.A

Výsledky testovania Komparo v 6.A v školskom roku 2015/2016

 

 

priemerná úspešnosť všetkých žiakov SR

priemerná úspešnosť našich žiakov

percento zúčastnených s horším výsledkom ako EZŠ

Matematika

60,4%

Organizačné zložky: 

Vivat Georgius Tranoscius 2016

   21. apríla sa v Liptovskom Mikuláši konalo slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka medzinárodnej súťaže v duchovnej tvorbe mladých autorov. Cieľom súťaže je prezentovať duchovný svet mladého človeka, ktorý je nielen príjemcom kultúrnych hodnôt, ale najmä ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom.
   Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci a nás teší, že  žiačka  6. A triedy: Emka Gregová vyhrala 2. miesto vo svojej kategórii vo výtvarnej tvorbe. 

Organizačné zložky: 

Stránky