Tvorili sme rozprávkové leporelo

Marec - mesiac knihy a rozprávkové leporelo

Aké je to byť spisovateľom? To si mohli 13. marca vyskúšať žiaci 6.A a 7.A triedy EZŠ, ktorých úlohou bolo vytvoriť vlastnú knihu – leporelo s názvom „Z rozprávky do rozprávky“. Úlohou každého žiaka bolo vymyslieť a správne gramaticky napísať svoj vymyslený alebo obľúbený príbeh. A že to nie je vôbec jednoduché,  zistili žiaci hneď na začiatku svojej práce. Postupom času však deti popustili „uzdu“ svojej fantázie a pri svojej tvorbe úplne stratili pojem o čase. Začali vznikať jedinečné príbehy, v ktorých ožívajú kvietky, stromy, zvieratká rozprávajú a vznikajú noví hrdinovia. Úlohou autorov bolo napísaný príbeh zilustrovať vlastnými kresbami, takže stránky kníh ožili rôznymi farebnými obrázkami. Nás  teší, že táto aktivita, ktorá žiakov veľmi zaujala, prispela nielen k rozvoju ich tvorivosti a čitateľskej gramotnosti, ale aj ku vzájomnej spolupráci v triednom kolektíve.

RNDr. Iveta Germanová

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: