Účelové cvičenie OŽAZ 13.9.2019

Piatkový krásny slnečný 13. september nám žiakom EZŠ priniesol možnosť stráviť super spoločný čas nielen v školských laviciach, ale aj za bránami školy vďaka realizácii účelového cvičenia Ochrany života a zdravia. Tento rok naše kroky smerovali na veľmi obľúbené turistické miesto - Šarišský hrad. My, piataci a šiestaci, sme síce veľmi dobrí a vytrvalí turisti, ale situáciu sme nepodcenili a náš cieľ sme dosiahli nielen námahou našich nôh, ale milá zlatá MHD nám na kúsok našej trasy poskytla útočište. Teda priznáme sa, že prvých 20 minút sme zdolávali našu trasu postojačky či posediačky v 45. Na konečnej nám už bolo hej. A hurá na hradný vrch! Tých zopár kilometrov sme zvládli bez problémov. Ale slnko a tých pár kilometrov nás predsa len trochu unavilo, a tak sme si v cieli oddýchli. Zjedli sme, čo sme mali. Trochu sme sa pohýbali. Urobili sme si zopár fotiek, aby sme nezabudli. Cesta naspäť bola rovnako dlhá, ale dolu briežkom sa kráča ľahšie a hlavne rýchlejšie. 45 nás počkala... Ďakujeme :) a my sme sa šťastne a hlavne zdraví vrátili domov.
Siedmakov, ôsmakov a deviatakov čakala taktiež nie najjednoduchšia cesta k minerálne mu prameňu Borķút. Vybrali sa tam trasou cez les a popri tom mohli vidieť, ako človek svojou činnosťou mení vzhľad krajiny a prírody. Na niekoľkých úsekoch sa museli popasovať s blatom, ale nebolo to nič tak strašné, čo by voda a či práčka nedali neskôr do poriadku. V cieli sa posilnili dobrotami, niektorí aj vlastnoručne upečenými, nadýchali sa čerstvého vzduchu a rozhýbali kostry pri športových aktivtách.
Strávili sme spolu krásny, príjemný a užitočný deň. Urobili sme niečo pre svoje zdravie. Tento deň by sme mohli stručne zhodnotiť slovami: Prišli sme, videli sme, zvíťazili sme a nezmokli sme a sme späť.

M. Čurlíková, L. Beňová 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: