Výsledky Testovania 5-2017

Dňa 22. novembra sa konalo celoslovenské Testovanie 5. Testy s úlohami zameranými na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, či aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach písalo vyše 45 tisíc piatakov na takmer 1500 základných školách.

Toto sú výsledky našich 33 testovaných piatakov (triedy 5.A a 5.B) EZŠ :
➡ MATEMATIKA
Priemerná úspešnosť škôl na Slovensku (národný priemer) - 64,7 %
Priemerná úspešnosť v Evanjelickej ZŠ Prešov - 75,8%
Na škola má teda o 11,1 % lepšie výsledky ako celoslovenský priemer.

➡ SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Priemerná úspešnosť škôl na Slovensku (národný priemer) - 62,8 %
Priemerná úspešnosť v Evanjelickej ZŠ Prešov - 71,3 %
Na škola má teda o 8,5 % lepšie výsledky ako celoslovenský priemer.

Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa o tieto výsledky pričinili!

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: