Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
201512 2015 Ryba Košice, s. r. o. Mäso a potraviny 417,82 € 12.01.2015 03.03.2016 PDF icon 2015012_-_ryba_ke.pdf
2015011 2015 Ryba Košice, s. r. o. potraviny 91,09 € 08.01.2015 03.03.2016 PDF icon 2015011_-_ryba_ke.pdf
2015010 2015 Tranoscius, a. s. knihy 7,60 € 13.01.2015 29.02.2016 PDF icon 2015010_-_tranoscius.pdf
2015009 2015 Evanjelická cirkev a. v. refundácia nákladov na telefón 33,18 € 12.01.2015 29.02.2016 PDF icon 2015009_-_ecav.pdf
2015008 2015 Porta Libri družstvo knihy 48,97 € 13.01.2015 29.02.2016 PDF icon 2015008_-_porta_libri.pdf
2015007 2015 Bc. Miroslav Iľko - Fimes vypracovanie marketingovej stratégie a organizácia eventu 876 € 15.01.2015 29.02.2016 PDF icon 2015007_-_fi-mes.pdf
2015006 2015 Conatex - Didactic s. r. o. učebné pomôcky 132,19 € 16.01.2015 29.02.2016 PDF icon 2015006_-_conatex.pdf
2015005 2015 Kvant s. r. o. učebné pomôcky 37,08 € 12.01.2015 29.02.2016 PDF icon 2015005_-_kvant.pdf
2015004 2015 Tranoscius, a. s. Knihy 10,30 € 08.01.2015 28.02.2016 PDF icon 2015004_-_tranoscius.pdf
2015003 2015 Orange Slovensko, a. s. Mobilný internet - mesačný poplatok 43,47 € 08.01.2015 28.02.2016 PDF icon 2015003_-_orange.pdf

Stránky